Menu Close

(4.2) Cuộc họp IPP “tập trung vào con người” là gì?

(4.2) Cuộc họp IPP “tập trung vào con người” là gì?

Điều đó nghĩa là cuộc họp IPP tập trung vào quý vị! IPP của quý vị phải đáp ứng nhu cầu và thể hiện lựa chọn cùng sở thích của quý vị. Đây được gọi là “tập trung vào con người”.[1]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 56076(e)(9).

Lập kế hoạch tập trung vào con người là phương pháp làm việc hướng tới tương lai mà quý vị mong muốn cho bản thân.[2]Mục 4646(a). Phương pháp này trao quý vị một cách để cho biết:

  • Nơi quý vị muốn sống và làm việc Người quý vị muốn sống cùng
  • Cách và người quý vị muốn dành thời gian
  • Cách quý vị muốn sắp xếp những phần quan trọng khác trong cuộc sống[3]Các Mục 4501 và 4502(b)(10).

Quý vị phải tham gia xây dựng IPP với nhóm lập kế hoạch để có thể nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần và đạt được mục đích và mơ ước của mình.[4]Các Mục 4646(a)(b) và (d) và 4512(j). Đây là một quá trình diễn ra liên tục, không chỉ là một cuộc họp. Và tất cả phải xoay quanh QUÝ VỊ cùng các mục đích của quý vị.

References
1 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 56076(e)(9).
2 Mục 4646(a).
3 Các Mục 4501 và 4502(b)(10).
4 Các Mục 4646(a)(b) và (d) và 4512(j).