Menu Close

(4.13) “Xác định và xây dựng các vòng hỗ trợ” nghĩa là gì?

(4.13) “Xác định và xây dựng các vòng hỗ trợ” nghĩa là gì?

“Vòng hỗ trợ” là gia đình, bạn bè quý vị và những người khác trong cuộc sống của quý vị tình nguyện gặp quý vị thường xuyên. Mục đích của họ là lắng nghe quý vị, chia sẻ kinh nghiệm của họ và trợ giúp quý vị trở nên độc lập và tham gia vào cộng đồng. Việc giải quyết các vấn đề sẽ dễ dàng hơn nếu quý vị biết bản thân được hàng xóm và bạn bè hỗ trợ và giúp đỡ. Vòng hỗ trợ là một trong vài “sự hỗ trợ tự nhiên” mà trung tâm khu vực có thể giúp quý vị bắt đầu.[1]Mục 4512(f).

Sự hỗ trợ tự nhiên là những người trong cộng đồng của quý vị. Họ là gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè, bạn học của quý vị, cũng như là thành viên của các tổ chức, câu lạc bộ và tổ chức dân sự quý vị có liên quan hoặc tham gia.[2]Mục 4512(e).

Trung tâm khu vực không thể buộc người hỗ trợ tự nhiên phải giúp quý vị. Bên cạnh đó, họ không thể dừng hoặc từ chối một dịch vụ vì người hỗ trợ tự nhiên có thể giúp quý vị, trừ khi người đó đồng ý giúp quý vị.

References
1 Mục 4512(f).
2 Mục 4512(e).