Menu Close

(4.12) Tôi muốn ai đó tham dự cuộc họp IPP của mình nhưng họ không thể đến trực tiếp. Họ có thể tham gia qua điện thoại không?

(4.12) Tôi muốn ai đó tham dự cuộc họp IPP của mình nhưng họ không thể đến trực tiếp. Họ có thể tham gia qua điện thoại không?

Có, hàng xóm của quý vị hay bất kỳ người nào khác quý vị chọn, có thể tham gia qua điện thoại. Hãy yêu cầu trung tâm khu vực đảm bảo có điện thoại kèm “loa ngoài” để mọi người có thể lắng nghe ý kiến của nhau. Yêu cầu điều phối viên dịch vụ của quý vị gửi cho hàng xóm của quý vị IPP mới nhất cùng mọi thay đổi gần đây bên cạnh các giấy tờ khác, chẳng hạn như báo cáo thẩm định, cần thiết cho cuộc họp IPP.

Khi quý vị gọi điện cho điều phối viên dịch vụ, quý vị có thể nói là: “Tôi muốn hàng xóm của mình, Cô Hill, tham dự cuộc họp. Cô ấy đi làm và không thể tham dự trực tiếp. Vui lòng gửi cho cô ấy IPP mới nhất của tôi và một bản sao các báo cáo quý vị sẽ đưa ra cuộc họp để cô ấy có thể tham gia qua điện thoại”.

Trên thực tế, toàn bộ cuộc họp IPP có thể được tổ chức qua phương tiện liên lạc điện tử từ xa (chẳng hạn như qua điện thoại hoặc Zoom) nếu quý vị yêu cầu. Quyền yêu cầu cuộc họp IPP của quý vị được tổ chức qua điện thoại hoặc nền tảng trực tuyến sẽ có hiệu lực đến ngày 30 tháng Sáu năm 2022.[1]Mục 4646(g).

References
1 Mục 4646(g).