Menu Close

(4.20) Làm sao để tôi tham gia IPP nếu tôi không nói được?

(4.20) Làm sao để tôi tham gia IPP nếu tôi không nói được?

Có nhiều cách để giao tiếp. Mọi người có thể truyền đạt và tiếp nhận thông tin mà không cần nói. Mọi người có thể sử dụng ký hiệu hoặc thiết bị giao tiếp, người khác có thể chỉ tay, một số người có thể đồng ý hoặc từ chối bằng cách gật đầu hoặc chớp mắt. Người không thể nói đồng ý – từ chối vẫn có thể truyền đạt điều họ thích và không thích. Họ có thể bộc lộ điều họ thích bằng cách thả lỏng, mỉm cười, phát ra những âm thanh vui sướng hoặc hài lòng. Họ có thể bộc lộ điều họ không thích bằng cách tỏ ra căng thẳng, kích động, khóc hoặc các dấu hiệu lo lắng khác như là tăng cơn co giật.

Vì IPP tập trung vào con người, những người khác có thể cần chuẩn bị tốt hơn thường lệ trước cuộc họp để đảm bảo quý vị có thể tham gia và IPP sẽ phản ánh lựa chọn của quý vị. Quý vị có quyền được tạo điều kiện nếu những dịch vụ đó giúp quý vị tham gia cuộc họp IPP của mình.[1]Mục 4646(b) và (j)(1). Tạo điều kiện nghĩa là quý vị có thể nhận thông tin theo cách quý vị hiểu được. Quý vị có thể có thiết bị đặc biệt hoặc trợ lý để có thể hiểu thông tin và đưa ra quyết định cùng lựa chọn có tác động đến cuộc sống của quý vị.[2]Mục 4512(g). Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc giao tiếp, điều quan trọng là mời đến cuộc họp những người hiểu rõ quý vị và biết những điều quý vị thích và không thích. Họ có thể giúp đảm bảo nội dung được viết trong IPP là những điều quý vị muốn.

References
1 Mục 4646(b) và (j)(1).
2 Mục 4512(g).