Menu Close

(4.68) Tôi có thể chọn người cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ cho mình không?

(4.68) Tôi có thể chọn người cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ cho mình không?

Quý vị có tiếng nói quan trọng trong việc chọn nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị nhưng lựa chọn này không phải là trách nhiệm của riêng quý vị. Trong việc quyết định nhà cung cấp dịch vụ, nhóm lập kế hoạch, bao gồm cả quý vị cùng gia đình quý vị hoặc người bênh vực, phải cân nhắc:

  • Khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng của nhà cung cấp để giúp quý vị thực hiện IPP.
  • Thành công của nhà cung cấp trong việc trợ giúp quý vị đạt được các mục tiêu trong IPP. Nhà cung cấp có phải được cấp phép không, nhà cung cấp có giấy phép đó không.
  • Có sẵn các dịch vụ tương đương (có chất lượng ngang bằng hoặc tốt hơn) với chi phí ít hơn từ nhà cung cấp khác không.
  • Nhà cung cấp đó là theo lựa chọn của quý vị hay gia đình quý vị.[1]§ 4648(a)(6).

Quý vị phải hài lòng với hiệu quả làm việc của nhà cung cấp. Dịch vụ không thể tiếp tục trừ khi quý vị và gia đình quý vị hài lòng và đồng ý với dịch vụ đã được cung cấp theo yêu cầu và kết quả là quý vị đã đạt tiến độ hợp lý trong việc thực hiện các mục tiêu trong IPP của mình.[2]§ 4648(a)(7).

Trung tâm khu vực không được buộc quý vị chấp nhận một nhà cung cấp chỉ vì chi phí rẻ hơn. Họ phải cân nhắc tất cả các yếu tố bên trên. Tuy nhiên, quý vị không có quyền sử dụng nhà cung cấp quý vị chọn khi có các nhà cung cấp khác có thể cung cấp các dịch vụ tương tự và tốt tương đương với chi phí thấp hơn.

References
1 § 4648(a)(6).
2 § 4648(a)(7).