Menu Close

(4.44) Tôi có thể nhận loại thiết bị đặc biệt hoặc công nghệ hỗ trợ nào?

(4.44) Tôi có thể nhận loại thiết bị đặc biệt hoặc công nghệ hỗ trợ nào?

Thiết bị đặc biệt và công nghệ hỗ trợ bao gồm:

  • thiết bị giao tiếp,
  • giường bệnh,
  • xe lăn,
  • đường dốc để ra vào nhà của quý vị,
  • bản lề đặc biệt để mở rộng cửa cho xe lăn,
  • máy vi tính và
  • các thiết bị và công nghệ khác giúp quý vị sống một cuộc sống bình thường và có ích hơn.

Để biết thêm thông tin về thiết bị đặc biệt và công nghệ hỗ trợ, hãy truy cập Công Nghệ Trợ Giúp và Thiết Bị Y Tế trong mục Resources (Nguồn Lực) trên trang web của Disability Rights California.