Menu Close

(4.38) IPP phải có những loại mục đích và mục tiêu gì?

(4.38) IPP phải có những loại mục đích và mục tiêu gì?

Mục đích và mục tiêu phải đề ra nhiều cách khả thi để quý vị:

  • Kết bạn và xây dựng mối quan hệ với người cùng hoàn cảnh;
  • Có việc làm, sống trong cộng đồng, đi học và làm những điều quý vị thích;
  • Ra quyết định về việc quý vị muốn sống ở đâu, với ai và như thế nào;
  • Tham gia cộng đồng của quý vị, ví dụ như gia nhập một nhóm giải trí, hội People First hoặc ủy ban địa phương;
  • Học các kỹ năng như quản lý tiền, nấu ăn và sử dụng xe buýt; hoặc
  • Nhận trợ giúp cần thiết cho quý vị và gia đình, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc tạm thời, chăm sóc ban ngày và dịch vụ hành vi.