Menu Close

(4.18) តើ​ខ្ញុំ​អាច​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រ​ជុំ IP​P នៅពេលណា​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ប្តូរ​ការ​គាំ​ពារ​របស់​ខ្ញុំ​បានទេ?​

(4.18) តើ​ខ្ញុំ​អាច​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រ​ជុំ IP​P នៅពេលណា​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ប្តូរ​ការ​គាំ​ពារ​របស់​ខ្ញុំ​បានទេ?​

បាទ/ចាស​។ អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រ​ជុំ IPP នៅពេលណាក៏ដោយ ដែល​អ្នក​​គិត​ថា​អ្នក​ត្រូវ​ការ​វា ពីព្រោះ​អ្នក​ចង់​ប្តូរ​សេវាកម្មនិង​ការគាំពាររបស់អ្នក។​ ការ​ប្រ​ជុំ​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ 30 ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃស្នើ​សុំ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ទៅលើ IPP របស់អ្នក។ [1]Section​ 4646.5(b).

References
1 Section​ 4646.5(b).