Menu Close

(4.7) តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវ​ស្វែងយល់​ពី​ធនធាន​ទូទៅ​នានា​មុនពេល​សុំ​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​សម្រាប់​ជំនួយ​ឬ​សេវាកម្ម​បន្ទាប់បន្សំ​ដែរឬទេ​?

(4.7) តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវ​ស្វែងយល់​ពី​ធនធាន​ទូទៅ​នានា​មុនពេល​សុំ​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​សម្រាប់​ជំនួយ​ឬ​សេវាកម្ម​បន្ទាប់បន្សំ​ដែរឬទេ​?

ទេ។ មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​ត្រូវ​តែ​អនុញ្ញាត​ឱ្យអ្នក​មាន​តួនាទី​យ៉ាង​សកម្ម​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​រៀបចំផែន​ការ​កម្មវិធី​ IPP របស់អ្នក​។[1]Id. មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​ត្រូវតែ​ “ផ្តល់ព័ត៌មាន​ក្នុង​របៀបដែល​សមស្រប​តាម​វប្បធម៌​និង​ភាសា​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់សេវា​” រួមទាំង​ការ​ផ្តល់​​ “សេវាទំនាក់ទំនង​ផ្សេងទៀត​”។[2]§§4502.1, 4646(i)(1)-(2), 4643(d); California Government Code §§11135 to 11139.8. នេះ​មាន​ន័យថា​ អ្នកមិនចាំបាច់​បញ្ចេញ​អស់​ធនធាន​ទូទៅនោះទេ ប្រសិនបើសេវា​កម្ម​និងការគាំទ្រ​ដែល​អ្នក​ស្នើសុំ​មានភាព​ចាំបាច់សម្រាប់​អ្នក​ក្នុងការចូលរួម​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​កម្មវិធី​ IPP របស់អ្នក​។ 

References
1 Id.
2 §§4502.1, 4646(i)(1)-(2), 4643(d); California Government Code §§11135 to 11139.8.