Menu Close

(4.30) តើមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់​អាច​ថត​សំឡេង​កិច្ច​ប្រជុំ​ IPP របស់ខ្ញុំបានទេ​?

(4.30) តើមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់​អាច​ថត​សំឡេង​កិច្ច​ប្រជុំ​ IPP របស់ខ្ញុំបានទេ​?

ប្រហែលជាអាច។ ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​សម្រេចថត​សំឡេងកិច្ចប្រជុំ មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​ក៏​អាច​នឹង​ថតសម្លែងពីកិច្ចប្រជុំបានដោយ​ខ្លួន​គេ​ផង​ដែរ។​ ប្រ​សិន​បើមជ្ឈ​មណ្ឌលក្នុងតំបន់ចង់​ថត​សំឡេង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ IPP របស់អ្នក ប៉ុន្តែ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម នោះអ្នក​មាន​សិទ្ធិនិយាយ​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​ទៅ​ប្រ​ជុំទេ ប្រ​សិន​បើពួកគេ​នឹង​ថត​សម្លេ​ង​នោះ។ ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ប្រាប់​ពួក​គេ​ថាអ្នក​ជំទាស់នោះ ពួក​គេមិន​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ថត​សំឡេងកិច្ច​ប្រ​ជុំឡើយ។ [1]Section 4646.6.

References
1 Section 4646.6.