Menu Close

(4.29) តើ​ខ្ញុំ​សម្រេច​ស្នើសុំសេវា​ឬការគាំពារ​មួយ​ណា​សម្រាប់​ IPP របស់ខ្ញុំ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​​វត្ថុបំណង​ និង​សម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំ​តាម​របៀបណា?​

(4.29) តើ​ខ្ញុំ​សម្រេច​ស្នើសុំសេវា​ឬការគាំពារ​មួយ​ណា​សម្រាប់​ IPP របស់ខ្ញុំ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​​វត្ថុបំណង​ និង​សម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំ​តាម​របៀបណា?​

ស្ថិតក្រោមច្បាប់ Lanterman “សេវាកម្ម​និង​ការ​គាំពារ​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ពិការភាព​ខា​ងការលូតលាស់” មាន​លក្ខណៈ​ទូលំទូលាយ។ វា​រួម​បញ្ចូល​នូវ​សេវាកម្ម​និង​ការគាំពារ​ទាំង​ឡាយ​ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់ពិការភាព​ផ្នែកការ​លូត​លាស់​​​របស់អ្នក និង​ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​សម្រេច និង​រក្សាបាន​នូវ​ជីវិតមួយ​ដែលមានលក្ខណៈឯករា​ជ្យ មាន​ផលិតភាព និង​មាន​ប្រក្រតីភាព​។ [1]ផ្នែក​ 4501 និង​ 4512(b).

សូម​មើល​អ្វី​ដែលអ្នក (និង​ក្រុម​គ្រួសារអ្នក ប្រ​សិន​បើសម​ស្រប) ចង់​បាន​និង​ត្រូវការ​។ IPP អាចជួយ​អ្នក​ឱ្យ​ជ្រើស​រើស​សេវាកម្ម និង​ការ​គាំពារ​ដែលអ្នក​ត្រូវការ និង​ពេញចិត្ត។ សេវាកម្ម​ទាំង​ឡាយ​ត្រូវ​តែ​មាន​លក្ខណៈ​សន្សំសំចៃ​ ដែលមានន័យ​ថា​ពួក​គេ​ត្រូវ​តែ​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​តម្រូវការរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែ ប្រ​សិន​បើមាន​​អ្នកផ្តល់សេវាពីរ​ដែល​អាច​បំពេញ​តម្រូវការបានដូចគ្នា មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំ​បន់​​អាច​នឹង​ប្រើ​អ្នកផ្តល់សេវាមួយ​ដែល​មាន​ថ្លៃទាបជាង។ ​[2]ផ្នែក​ 4648(a)(6). រាល់សេវា​និងការគាំពារ​ទាំង​អស់​ដែលអ្នកនឹង​ទទួលបាន ត្រូវតែ​មានរៀបរាប់​នៅក្នុង​ផែនការ​ IPP របស់អ្នក​។​

ទាំងនេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ទាំង​ឡាយ​នៃ​សេវាកម្ម៖

 • សេវាវាយតម្លៃ​
 • ការមាននីតិសម្បទា និងបណ្តុះបណ្តាល​
 • ការព្យាបាល និង​អន្តរាគមន៍​ព្យាបាល
 • សេវា​បង្ការ
 • ការរៀប​ចំ​ការរស់នៅ​ខុសៗ​គ្នា​ជាច្រើន​
 • ការ​ធ្វើសមាហរ័ណ​កម្ម​សហគមន៍​
 • ការងារ/កម្ម​វិធី​មើលថែទាំ​
 • សេវាប្រឹក្សា​
 • ការ​តស៊ូមតិ​
 • សេវាគាំពារ​តាមគ្រួសារ​
 • សេវានិងការគាំពារទំនាក់ទំនង​
 • សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ និង​វិបត្តិ​
 • បរិក្ខារ​ឯកទេស​
 • សេវាធ្វើដំណើរ​
 • ការ​សម្របសម្រួល/ការជួយ​ខ្លួនឯង​​
 • សេវាអ្នកបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់/បកប្រែ​ឯកសារ​

បញ្ជី​រាយពីគំនិត​ពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់អ្វីមួយ​​ដែល​​មានផ្តល់​ជូន​​។ វាមិនរួមបញ្ចូលនូវ​រាល់សេវាទាំងអស់​នោះទេ ប៉ុន្តែ​ជា​ចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏ល្អ​មួយ។ បញ្ជីរាយយ៉ាង​វែង​អំពី​សេវា​នានា​​នៅក្នុងច្បាប់នេះ គឺមិនមែនជា​បញ្ជីរាយនាម​លម្អិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នោះទេ​។​ ដូច្នេះ ប្រ​សិន​បើ​មាន​សេវាកម្ម​មួយ​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ចែង​ក្នុង​​ច្បាប់នោះទេ​ ប៉ុន្តែ​អ្នក​គិត​ថាអ្នក​ត្រូវការ​វា​ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​សម្រេច​បាន​នូវ​គោល​ដៅនៅក្នុង IPP របស់អ្នកនោះ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំ​បន់​​ត្រូវ​តែ​ពិចារណា​វា។​

រាយ​ឈ្មោះ​អ្វីៗ​ដែល​អ្នក​ចង់បាន​និង​ត្រូវការ ហើយ​ប្រៀប​ធៀប​វា​ទៅ​នឹង​បញ្ជី​ក្នុង​ ឯកសារ​បន្ថែម C ដែល​ស្រង់​ចេញ​ពី​ច្បាប់ Lanterman។ ឯកសារបន្ថែម​ I ឯកសារបន្ថែម​ J និង​ ឯកសារ​បន្ថែម​ K។ 

អាច​នឹង​មាន​សេវាកម្ម​ទាំង​ឡាយ​ផ្សេងទៀត ដែល​អាច​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ដូចគ្នា ដូច្នេះ​សូមកុំបារម្ភ​ពី​ឈ្មោះ​វា​។ គិត​អំពី​អ្វី​ជា​លទ្ធផល ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ពី​សេវាកម្ម​ ឬ ការគាំពារ។​ ដើម្បី​រៀប​ចំ​សម្រាប់​ការ​ប្រ​ជុំ IPP បញ្ជី​រាយ​ពី​អ្វី​ដែលអ្នក​ចូលចិត្ត និង​មិន​ចូល​ចិត្ត ចង់បាននិង​ត្រូវការ។ បន្ទាប់​មក​រាយ​ឈ្មោះ​សេវាកម្មទាំង​ឡាយ​ដែលអ្នក​គិត​ថា​នឹង​ជួយ​ដល់​អ្នក​បំពេញ​តាម​​តម្រូវ​ការ​របស់អ្នក។ ប្រ​សិន​បើ​របាយការណ៍​វាយ​តម្លៃ​មាន​ប្រ​យោជន៍ដល់អ្នក​ក្នុង​ការកំណត់​ពី​តម្រូវការ​របស់អ្នក ឬ ការស្នើឡើង​នូវ​គោលដៅ ឬសេវាកម្មក្នុង IPP​ នោះ សូម​លើក​វាទាំងនោះឡើង​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ការ​ប្រ​ជុំ។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​គិត​អំពី​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​ការនិង​ចង់បាន និង​គោលដៅ IPP មួយ​ចំនួននោះ ចូរ​សរសេរលិខិតផ្ញើទៅ​កាន់អ្នក​សម្រប​សម្រួល​សេវា​របស់អ្នក មុន​នឹង​ការ​​ប្រ​ជុំ IPP ធ្វើ​ឡើង ហើយ​ប្រាប់​ពួកគេពី​គោលដៅនិង​សេវាកម្ម​ទាំង​ឡាយដែល​អ្នក​ជឿថា​គួរ​តែ​មាន​នៅក្នុង IPP របស់អ្នក។ បែបនេះ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំ​បន់​​នឹង​បាន​ត្រៀម​ជា​ស្រេច​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ចំណុច​ជាក់លាក់​ទាំង​នេះ​ក្នុង​អំឡុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ។

សម្រាប់​សេវា​បន្ថែម ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ចង់​រស់​នៅ​ជា​មួយ​គ្រួសារ​ សូម​មើល​ជំពូក​ 6។ សម្រាប់​សេវាកម្ម​ទាំង​ឡាយ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​អ្នក​ក្នុង​ការ​​រៀប​ចំ​ការ​រស់​នៅ​ផ្សេង សូម​មើល ជំពូក​ 7។ សម្រាប់​ការងារពេលថ្ងៃ និង​ការគាំពារ​ផ្នែក​លំហែ​កម្សាន្ត​ និង​សេវាទាំង​ឡាយ សូម​មើល​ ជំពូក​ 9

References
1 ផ្នែក​ 4501 និង​ 4512(b).
2 ផ្នែក​ 4648(a)(6).