Menu Close

(4.50) តើ​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុង​តំបន់​ដឹង​ដោយ​របៀបណា​ថា​ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ​សរុប​របស់​ខ្ញុំ​មានចំនួន​ប៉ុន្មាន​?

(4.50) តើ​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុង​តំបន់​ដឹង​ដោយ​របៀបណា​ថា​ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ​សរុប​របស់​ខ្ញុំ​មានចំនួន​ប៉ុន្មាន​?

អ្នកគួរតែ​ផ្តល់​ជូនមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់នូវ​សំណៅចម្លង​នៃ​របាយការ​ណ៍​អ្នក​រក​ចំណូ​ល​ W-2 កន្ទុយ​ប័ណ្ណ​បើក​បៀវត្សរ៍ ការប្រកាសពន្ធ​ប្រាក់ចំណូល​រដ្ឋ​ ឬ​ឯកសារ​បញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល​ផ្សេងទៀត​។ [1]Section 4659.1(e). អ្នកគួរតែ​ជូនដំណឹង​ដល់​មជ្ឈមណ្ឌលក្នុង​តំបន់​ ប្រសិនបើ​អ្នក​មានការប្រែប្រួល​ប្រាក់​ចំណូល​របស់អ្នក​ដែល​អាច​នាំ​មកនូវ​ការប្រែប្រួលសិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នក​។  [2]Section 4659.1(f).

នាយកដ្ឋាន​សេវាកម្មលូតលាស់​ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​ ត្រូវតែ​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​អំពីការ​ទូទាត់​សហបង់ប្រាក់ សហធានារ៉ាប់រង​ និង​ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់មុន​តាម​រយៈ​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់នីមួយៗ​។ [3]Section​ 4519.6.

References
1 Section 4659.1(e)
2 Section 4659.1(f).
3 Section​ 4519.6.