Menu Close

(4.14) តើ​ខ្ញុំ​អាច​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រ​ជុំ IPP នៅពេលណា​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ប្តូរ​ការ​គាំ​ពារ​របស់​ខ្ញុំ​បានទេ?​

(4.14) តើ​ខ្ញុំ​អាច​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រ​ជុំ IPP នៅពេលណា​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ប្តូរ​ការ​គាំ​ពារ​របស់​ខ្ញុំ​បានទេ?​

​បាទ/ចាស។ អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រ​ជុំ IPP នៅពេលណាក៏ដោយដែល​អ្នក​គិត​ថា​អ្នក​ត្រូវ​ការ​វា ពីព្រោះ​អ្នក​ចង់​ប្តូរ​សេវាកម្មនិង​ការគាំពាររបស់អ្នក។​ ការ​ប្រ​ជុំ​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ 30ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃស្នើ​សុំ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ទៅលើ IPP របស់អ្នក​។ [1]ផ្នែក​4646.5(b).

References
1 ផ្នែក​4646.5(b).