Menu Close

(4.20) តើមជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​អាច​ថតសំឡេង​ការ​​ប្រជុំ​ IPP របស់ខ្ញុំបានទេ​?

(4.20) តើមជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​អាច​ថតសំឡេង​ការ​​ប្រជុំ​ IPP របស់ខ្ញុំបានទេ​?

ប្រហែលជាអាច។ ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​សម្រេចថត​សំឡេងកិច្ចប្រជុំ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំ​បន់​ក៏​អាច​នឹង​ថតសម្លែងពីកិច្ចប្រជុំបានដោយ​ខ្លួន​គេ​ផង​ដែរ។​ ប្រ​សិន​បើ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​​ថ្នាក់តំបន់​ចង់​ថត​សំឡេង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ IPP របស់អ្នក ប៉ុន្តែ​អ្នក​មិន​យល់ព្រមនោះ អ្នក​មាន​​សិទ្ធិនិយាយ​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​ទៅ​ប្រ​ជុំទេ ប្រ​សិន​បើពួកគេ​នឹង​ថតសំឡេង​នោះ។ ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ប្រាប់​ពួក​គេ​ថាអ្នក​ជំទាស់នោះ ពួក​គេមិន​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ថត​សំឡេង​កិច្ច​ប្រ​ជុំឡើយ។ [1]ផ្នែក​ 4646.6.

References
1 ផ្នែក​ 4646.6.