Menu Close

(6.33) Chăm sóc tạm thời và chăm sóc ban ngày có phải là cùng một dịch vụ không?

(6.33) Chăm sóc tạm thời và chăm sóc ban ngày có phải là cùng một dịch vụ không?

Chăm sóc tạm thời và chăm sóc ban ngày là các dịch vụ riêng biệt. Chăm sóc ban ngày chỉ nhằm trợ giúp quý vị đi làm, đi học hoặc tham gia đào tạo. Chăm sóc tạm thời phải cho phép quý vị tạm nghỉ chăm sóc con quý vị. Điều này cho phép quý vị có thời gian dành cho những việc khác như làm các công việc nhà, chăm sóc những người con khác, gặp gỡ bạn bè hoặc gia đình, thực hiện các hoạt động lúc rảnh rỗi hoặc nghỉ ngơi. Chăm sóc tạm thời giúp quý vị tạm dừng trách nhiệm chăm sóc khi làm những hoạt động khác ngoài đi làm hay đi học.

Quý vị có thể yêu cầu cả chăm sóc tạm thời và chăm sóc ban ngày nếu quý vị cần các dịch vụ này để chăm sóc cho con quý vị tại nhà. Dịch vụ chăm sóc ban ngày sẽ chăm lo cho con quý vị trong khi quý vị đi làm, đi học hoặc tham gia đào tạo. Dịch vụ chăm sóc tạm thời sẽ cho quý vị tạm nghỉ chăm sóc con quý vị để quý vị có thể thư giãn, thăm bạn bè hoặc tận hưởng kỳ nghỉ.

Trên thực tế, quý vị có thể sẽ cần dịch vụ chăm sóc tạm thời hơn nếu quý vị trải qua quá trình liên tiếp từ đi làm đến chăm sóc cho con quý vị rồi lại đi làm.

Hãy giải thích với trung tâm khu vực lý do và thời điểm quý vị cần cả dịch vụ chăm sóc ban ngày và chăm sóc tạm thời. Cả hai dịch vụ có thể giúp quý vị đáp ứng các mục đích chung trong IPP là để con quý vị sống tại nhà. Dịch vụ chăm sóc ban ngày cho phép quý vị đi làm hoặc đi học trong khi dịch vụ chăm sóc tạm thời cho phép quý vị tạm dừng trách nhiệm chăm sóc và giám sát liên tục. Trong cả hai trường hợp, trung tâm khu vực phải giúp quý vị tìm nhà cung cấp có thể chăm sóc cho con quý vị đầy đủ.