Menu Close

(6.27) Nếu trung tâm khu vực và tôi không thể nhất trí về lượng dịch vụ chăm sóc tạm thời mà gia đình tôi cần thì sao?

(6.27) Nếu trung tâm khu vực và tôi không thể nhất trí về lượng dịch vụ chăm sóc tạm thời mà gia đình tôi cần thì sao?

Nếu trung tâm khu vực không cung cấp số giờ quý vị cần, quý vị có thể kháng cáo quyết định của trung tâm khu vực. Sử dụng Tài Liệu Điều Trần Dịch Vụ Chăm Sóc Tạm Thời (Respite Hearing Packet) để giúp quý vị chuẩn bị. Quý vị phải chứng minh cho thẩm phán thấy lý do quý vị cần thêm dịch vụ chăm sóc tạm thời.

Sau khi nộp đơn kháng cáo, quý vị hãy chuẩn bị bằng chứng chứng minh quý vị cần thêm dịch vụ chăm sóc tạm thời. Quý vị cần bằng chứng về:

  • loại chăm sóc mà con quý vị cần,
  • tần suất một người phải ở bên con quý vị và
  • mô tả về một tuần bình thường quý vị chăm sóc và giám sát con mình.

Quý vị cùng các thành viên gia đình khác chăm sóc cho con quý vị nên đến phiên điều trần và trình bày với thẩm phán về nhu cầu chăm sóc và giám sát của con quý vị. Trình bày về mức độ mà con quý vị cần mỗi tuần đối với loại chăm nom đó. Trình bày về những nghĩa vụ và hoạt động ở trường, nơi làm việc hoặc những nghĩa vụ và hoạt động cần thiết khác mà quý vị phải dành thời gian mỗi tuần. Nếu thời gian cần thiết để chăm sóc con quý vị, cộng với thời gian quý vị cần cho các nghĩa vụ và hoạt động khác của bản thân, còn rất ít hoặc không còn thời gian rảnh rỗi cá nhân, quý vị khó mà duy trì lịch trình đó. Điều đó có thể đe dọa đến khả năng quý vị giữ cho trẻ ở lại nhà. Trong tình huống này, quý vị có thể cần thêm dịch vụ chăm sóc tạm thời để hoàn thành mục đích quan trọng này của Đạo Luật Lanterman.

Nếu một hoặc nhiều thành viên gia đình không thể tham dự phiên điều trần, họ phải viết bản khai gửi đến thẩm phán và khẳng định rằng nội dung bản khai là đúng và chính xác, cam kết chịu hình phạt về tội khai man và luật của Tiểu Bang California.