Menu Close

(10.38) Chuyện gì xảy ra với dịch vụ của tôi trong khi kháng cáo lên tòa thượng thẩm?

(10.38) Chuyện gì xảy ra với dịch vụ của tôi trong khi kháng cáo lên tòa thượng thẩm?

Nếu ALJ quyết định trung tâm khu vực có thể kết thúc (các) dịch vụ mà quý vị đang nhận trong khi kháng cáo, quý vị sẽ tiếp tục nhận (các) dịch vụ này trong 10 ngày sau khi nhận quyết định của ALJ. [1]§ 4715(a)(3).

Nếu quý vị không muốn dịch vụ của mình kết thúc sau 10 ngày, quý vị phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 10 ngày và yêu cầu tòa cho “duy trì”. [2]Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5(h). ,[3]§§ 4715(a)(3); 4715(c). Tòa sẽ không cho quý vị duy trì nếu tòa tin rằng điều đó là “đi ngược lại lợi ích chung”. [4]“Tuy nhiên, việc duy trì sẽ không được áp dụng hoặc tiếp tục nếu tòa phát hiện rằng điều đó đi ngược lại lợi ích chung.” Bộ Luật Tố Tụng Dân … Continue reading

References
1 § 4715(a)(3).
2 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5(h).
3 §§ 4715(a)(3); 4715(c).
4 “Tuy nhiên, việc duy trì sẽ không được áp dụng hoặc tiếp tục nếu tòa phát hiện rằng điều đó đi ngược lại lợi ích chung.” Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5(h).