Menu Close

(10.21) Quyền được có thông dịch viên tại cuộc họp không chính thức là gì?

(10.21) Quyền được có thông dịch viên tại cuộc họp không chính thức là gì?

Cuộc họp không chính thức diễn ra bằng tiếng Anh. Nếu quý vị không nói tiếng Anh, trung tâm khu vực phải cung cấp và thanh toán cho thông dịch viên.[1]§ 4710.8(c).

Họ cũng phải cung cấp thông dịch viên nếu có người tham gia cuộc họp cùng quý vị (như là cha/mẹ hoặc người giám hộ) không nói tiếng Anh. Thông dịch viên phải có khả năng phiên dịch tốt và không có vấn đề với người cần thông dịch viên và giám đốc trung tâm khu vực.

References
1 § 4710.8(c).