Menu Close

(10.33) Phiên điều trần công bằng sẽ như thế nào?

(10.33) Phiên điều trần công bằng sẽ như thế nào?

Phiên điều trần công bằng của quý vị không chính thức như phiên điều trần tại tòa. Tuy nhiên, phiên điều trần này chính thức hơn cuộc họp không chính thức hoặc buổi hòa giải.

Phiên điều trần được ghi âm (tiếng) và không ghi hình. Bản ghi âm ghi lại những điều mọi người nói. [1]§ 4712(k). Thẩm Phán Luật Hành Chính (ALJ) từ Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH) chịu trách nhiệm về phiên điều trần. ALJ lắng nghe các nhân chứng đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi từ quý vị và trung tâm khu vực. Nhân chứng thề rằng họ làm chứng trung thực, đây được gọi là “tuyên thệ”.

Tại phiên điều trần công bằng, quý vị có quyền:

  • Đưa ra bằng chứng ở dạng văn bản và lời nói.
  • Gọi nhân chứng cho phía quý vị. Có hai loại nhân chứng. “Nhân chứng sự kiện” là những người biết dữ kiện trợ giúp cho trường hợp của quý vị. “Nhân chứng chuyên gia”, như bác sĩ và chuyên gia tâm lý, đưa ra ý kiến nhờ sử dụng kiến thức đặc biệt và kinh nghiệm của họ.
  • Có người bênh vực, luật sư hoặc người đại diện khác trong phiên điều trần. Họ có thể trình bày trường hợp của quý vị hoặc giúp quý vị chuẩn bị cho vụ kiện.
  • Yêu cầu thông dịch viên từ OAH nếu quý vị hoặc nhân chứng của quý vị không nói tiếng Anh. [2]§§ 4712(i); 4701(g).

References
1 § 4712(k).
2 §§ 4712(i); 4701(g).