Menu Close

(10.27) Tôi tham gia phiên điều trần ở đâu?

(10.27) Tôi tham gia phiên điều trần ở đâu?

Phiên điều trần phải được tổ chức vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho quý vị. Quý vị và trung tâm khu vực phải nhất trí về địa điểm diễn ra phiên điều trần công bằng.[1]§ 4712(e). Hầu hết các phiên điều trần diễn ra tại trung tâm khu vực. Quý vị có thể yêu cầu có phiên điều trần tại Văn Phòng Điều Trần Hành Chính[2]OAH có văn phòng ở Sacramento, Oakland, trung tâm thành phố Los Angeles và San Diego. OAH cũng có văn phòng giáo dục đặc biệt ở Van Nuys và Irvine. Một số người tham … Continue reading hoặc nơi khác.[3]Nếu quý vị cần bác sĩ làm chứng cho tại phiên điều trần nhưng không đủ khả năng chi trả cho họ, hoặc bác sĩ của quý vị không thể rời bệnh nhân của … Continue reading

References
1 § 4712(e).
2 OAH có văn phòng ở Sacramento, Oakland, trung tâm thành phố Los Angeles và San Diego. OAH cũng có văn phòng giáo dục đặc biệt ở Van Nuys và Irvine. Một số người tham gia kháng cáo cho biết việc sử dụng văn phòng OAH mang lại cảm giác “trung lập” hơn là sử dụng văn phòng của trung tâm khu vực.
3 Nếu quý vị cần bác sĩ làm chứng cho tại phiên điều trần nhưng không đủ khả năng chi trả cho họ, hoặc bác sĩ của quý vị không thể rời bệnh nhân của họ, hãy cân nhắc lên lịch phiên điều trần tại địa điểm của bác sĩ – tất nhiên là có sự đồng ý của bác sĩ đó – để bác sĩ của quý vị có thể tranh thủ làm chứng giữa thời gian thăm khám bệnh nhân.