Menu Close

(10.35) Nếu tôi không đồng ý với quyết định của phiên điều trần từ chuyên viên đặc trách điều trần thì sao?

(10.35) Nếu tôi không đồng ý với quyết định của phiên điều trần từ chuyên viên đặc trách điều trần thì sao?

Thông tin này sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng Ba năm 2023

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định cuối cùng của chuyên viên đặc trách điều trần, bước tiếp theo là ra tòa. Quý vị sẽ phải kháng cáo lên tòa thượng thẩm ở hạt của quý vị. Kháng cáo của quý vị được gọi là Lệnh Yêu Cầu Thi Hành Hành Chính hoặc chỉ thị. [1]Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5 Trung tâm khu vực cũng có thể kháng cáo quyết định, trừ khi quyết định đó liên quan đến các quyền trong miễn trừ của Medi-Cal. Quý vị phải yêu cầu kháng cáo trong vòng 90 ngày sau khi quý vị nhận quyết định của phiên điều trần hành chính.[2]§ 4712.5(a). Để làm điều này, quý vị phải “nộp” giấy tờ kháng cáo lên tòa thượng thẩm tại hạt của quý vị. Ra tòa là một quá trình phức tạp. Có nhiều bước và thuật ngữ pháp lý khó hiểu. Có thể quý vị sẽ cần luật sư.

Trong quá trình kháng cáo của quý vị, quý vị có thể yêu cầu tòa thượng thẩm ra lệnh cho cơ quan tiểu bang, như DDS, hủy quyết định của họ hoặc thực hiện các hành động khác. Liên hệ với luật sư để được trợ giúp. Disability Rights California có thể giúp quý vị hoặc đưa ra đề xuất.

Khi quý vị kháng cáo quyết định bất lợi của chuyên viên đặc trách điều trần lên tòa thượng thẩm, tòa sẽ chỉ xem xét hồ sơ từ phiên điều trần của quý vị.[3]Để yêu cầu tòa thượng thẩm xét lại phiên điều trần của quý vị, quý vị phải đệ trình bản Kiến Nghị để có Lệnh Yêu Cầu Thi Hành Hành Chính, Bộ … Continue reading Do đó, quý vị cần đưa tất cả thông tin của quý vị vào hồ sơ phiên điều trần. Thông thường, quý vị không được cung cấp cho tòa thông tin mới.[4]“Trường hợp tòa nhận thấy có bằng chứng liên quan mà, với sự cẩn trọng hợp lý, có thể không được tạo ra hoặc bị loại trừ một cách phi lý tại … Continue reading Tòa sẽ chỉ cân nhắc hai vấn đề:

  1. Phiên xét xử hay điều trần có công bằng không, và
  2. Có “lạm quyền quyết định gây bất lợi” không.[5]Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5(b). Điều đó có thể đồng nghĩa với việc chuyên viên đặc trách điều trần đã sử dụng sai tiêu chuẩn pháp lý để đưa ra quyết định. Điều đó cũng có nghĩa là chuyên viên đặc trách điều trần đưa ra quyết định không dựa trên các kết luận thu thập được hoặc đưa ra kết luận không có bằng chứng hỗ trợ.

Nếu quyết định của chuyên viên đặc trách điều trần không có lợi cho quý vị vì quý vị không có đủ bằng chứng, quý vị không được đưa ra bằng chứng mới trước tòa.

QUAN TRỌNG: VÀO NGÀY 1 THÁNG BA NĂM 2023, CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA PHIÊN ĐIỀU TRẦN SẼ THAY ĐỔI

Sau khi quý vị nhận được quyết định của phiên điều trần, quý vị hoặc trung tâm khu vực có thể yêu cầu “xem xét lại”.  Xem xét lại là cách để sửa lỗi văn thư hoặc nhầm lẫn về dữ kiện hoặc luật pháp trong quyết định của phiên điều trần hoặc yêu cầu hủy tư cách của chuyên viên đặc trách điều trần đã ra quyết định sai.  Đó là những việc duy nhất mà quá trình xem xét lại có thể giải quyết.  Quý vị phải yêu cầu xem xét lại trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định của phiên điều trần.  Quyết định chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu xem xét lại của quý vị sẽ được thực hiện trong vòng 15 ngày.

Nếu yêu cầu xem xét lại của quý vị không thành công, quý vị vẫn có thể đệ đơn kháng cáo lên tòa thượng thẩm. Quý vị không cần phải yêu cầu xem xét lại trước khi đệ đơn kháng cáo lên tòa thượng thẩm. Sau khi nhận được quyết định của phiên điều trần, quý vị sẽ có 180 ngày để đệ đơn kháng cáo lên tòa thượng thẩm.

References
1 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5
2 § 4712.5(a).
3 Để yêu cầu tòa thượng thẩm xét lại phiên điều trần của quý vị, quý vị phải đệ trình bản Kiến Nghị để có Lệnh Yêu Cầu Thi Hành Hành Chính, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5.
4 “Trường hợp tòa nhận thấy có bằng chứng liên quan mà, với sự cẩn trọng hợp lý, có thể không được tạo ra hoặc bị loại trừ một cách phi lý tại phiên điều trần”, tòa có thể cho phép đưa ra bằng chứng đó. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5(f).
5 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5(b).