Menu Close

(10.24) Nếu tôi cần trì hoãn (hoãn lại) phiên điều trần của mình thì sao? (Thông tin này sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng Ba năm 2023)

(10.24) Nếu tôi cần trì hoãn (hoãn lại) phiên điều trần của mình thì sao? (Thông tin này sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng Ba năm 2023)

Quý vị hoặc trung tâm khu vực có thể yêu cầu Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH) trì hoãn phiên điều trần. Đây được gọi là yêu cầu “hoãn lại”.[1]§ 4712. Quý vị phải có “lý do chính đáng” để OAH đồng ý yêu cầu này. “Lý do chính đáng” nghĩa là một lý do hợp lý.

Quý vị có thể yêu cầu trì hoãn phiên điều trần nếu:

  • Một người thân cận (như vợ/chồng, cha/mẹ, con cái, v.v.) qua đời. Hoặc nếu người đại diện được ủy quyền, người giám hộ hợp pháp hoặc người bảo hộ của quý vị qua đời.[2]§ 4712(a)(1).
  • Quý vị bị ốm hoặc người đại diện được ủy quyền của quý vị bị ốm.[3]§ 4712(a)(2).
  • Có trường hợp khẩn cấp. Ví dụ: nếu người đại diện của quý vị phải ra tòa hoặc gặp xung đột lịch trình ngoài tầm kiểm soát của họ.[4]§ 4712(a)(3).
  • Bằng chứng hoặc nhân chứng của quý vị không có sẵn và việc không có nhân chứng hoặc bằng chứng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vụ việc của quý vị.[5]§ 4712(a)(4).

Để trì hoãn ngày diễn ra phiên điều trần, quý vị phải nộp “Đơn Đề Nghị Hoãn Lại Phiên Điều Trần và Khước Từ Thời Gian”. Dưới đây là liên kết dẫn đến mẫu đơn đề nghị: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction /Services/Page-Content/General-Jurisdiction-Services-List-Folder/How-do-I-request-a-Continuance. Mẫu đơn này có khoảng trống để quý vị có thể giải thích lý do quý vị cần trì hoãn phiên điều trần. Quý vị cũng có thể đính kèm mọi giấy tờ hỗ trợ giải thích lý do quý vị cần hoãn lại.

Mẫu đơn này cho biết quý vị cần gọi cho người đại diện của trung tâm khu vực và hỏi xem họ có đồng ý trì hoãn phiên điều trần không. Quý vị hãy viết tên và số điện thoại của người đại diện của trung tâm khu vực mà quý vị đã trao đổi vào khoảng trống đã cho trên mẫu đơn. Sau đó viết vào mẫu đơn người đó đồng ý hay phản đối việc hoãn lại.

Quý vị hoặc đại diện của quý vị phải ký vào mục có tiêu đề “Khước Từ Thời Gian Theo Quy Định Của Luật Dành Cho Phiên Điều Trần Công Bằng Và Quyết Định Theo Đạo Luật Lanterman”. Để được cho phép hoãn lại, quý vị phải đồng ý “khước từ” thời hạn của phiên điều trần. Điều này có nghĩa quý vị đồng ý phiên điều trần sẽ diễn ra muộn hơn 50 ngày sau khi trung tâm khu vực nhận yêu cầu của quý vị.

Gửi mẫu đơn đề nghị hoãn lại đã hoàn tất đến OAH. OAH không chấp nhận tài liệu qua fax. Quý vị có thể gửi tài liệu cho OAH qua đường bưu điện hoặc gọi điện cho OAH để hỏi cách gửi tài liệu theo phương thức điện tử. Quý vị cũng có thể xem cách gửi tài liệu theo phương thức điện tử tại trang web của OAH:   https://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/Page-Content/Office-of-Administrative-Hearings-Services-List-Folder/File-or-Upload-OAH-Case-Documents.

Nếu quý vị không có đủ thời gian để gửi văn bản đề nghị hoãn lại, hãy gọi cho OAH và yêu cầu hoãn lại phiên điều trần qua điện thoại. Sau khi nộp đơn đề nghị hoãn lại phiên điều trần, quý vị có thể truy cập trang web của OAH để xem đơn đề nghị có được chấp thuận không. Quý vị sẽ cần nhập số vụ kiện OAH để thực hiện tìm kiếm bằng trang web này:  https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Resources/Page-Content/General-Jurisdiction-Resources-List-Folder/Continuance-Ruling-Search

QUAN TRỌNG: Vào ngày 1 tháng Ba năm 2021, quyền được trì hoãn phiên điều trần của quý vị sẽ thay đổi.

  • Yêu cầu hoãn lại đầu tiên của quý vị sẽ tự động được chấp thuận. Quý vị không cần thiết phải có lý do hợp lý.
  • Mọi yêu cầu bổ sung sẽ không tự động được chấp thuận. Quý vị sẽ cần có lý do hợp lý cho mỗi yêu cầu sau yêu cầu đầu tiên.

References
1 § 4712.
2 § 4712(a)(1).
3 § 4712(a)(2).
4 § 4712(a)(3).
5 § 4712(a)(4).