Menu Close

(10.22) Buổi hòa giải là gì?

(10.22) Buổi hòa giải là gì?

Thông tin này sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng Ba năm 2023

Buổi hòa giải là bước tiếp theo trong quy trình kháng cáo, nếu quý vị không đồng ý với quyết định của trung tâm khu vực từ cuộc họp không chính thức. Tuy nhiên, cả hai bên phải đồng ý tham gia buổi hòa giải.[1]§ 4707. Quý vị có thể nói rằng mình không muốn có buổi hòa giải và trung tâm khu vực cũng có thể nói họ không muốn có buổi hòa giải. Nếu tình huống đó xảy ra, quý vị sẽ có phiên điều trần.[2]§§ 4710.9(b); 4711.5(b). Trung tâm khu vực phải đồng ý hoặc từ chối buổi hòa giải trong vòng 5 ngày làm việc sau khi họ nhận được văn bản kháng cáo của quý vị. Nếu trung tâm khu vực từ chối, họ phải báo với quý vị ngay lập tức. Nhiều trung tâm khu vực từ chối buổi hòa giải.    Nếu quý vị yêu cầu buổi hòa giải và trung tâm khu vực từ chối, bước tiếp theo là phiên điều trần công bằng.

Tất cả mọi người nên cân nhắc tham gia buổi hòa giải. Buổi hòa giải là ý hay vì đây là một cơ hội nữa để quý vị và trung tâm khu vực đạt được thỏa thuận. Nếu quý vị nghĩ không có hy vọng đạt được thỏa thuận, quý vị có thể từ chối. Đây được gọi là khước từ buổi hòa giải. Tuy nhiên, nhiều người vốn có ý nghĩ không hy vọng đạt được thỏa thuận lại đạt được thỏa thuận trong buổi hòa giải.

Người hòa giải là một chuyên gia độc lập, được đào tạo từ Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (Office of Administrative Hearings, OAH). Họ gặp quý vị và người đại diện của trung tâm khu vực. Nếu quý vị và trung tâm khu vực đồng ý hòa giải, buổi hòa giải phải diễn ra chậm nhất là 30 ngày sau khi trung tâm khu vực nhận được yêu cầu kháng cáo của quý vị.[3]§ 4711.5(c)(2). Nếu quý vị chọn tham gia buổi hòa giải, quý vị có thể phải đồng ý gia hạn phiên điều trần và quyết định của phiên điều trần.

Người hòa giải được đào tạo để giúp mọi người xem xét những giải pháp mới hoặc khác cho vấn đề. Họ ngồi lại cùng quý vị và trung tâm khu vực để cố giải quyết bất đồng của hai bên. Đôi khi, người hòa giải gặp riêng với quý vị và trung tâm khu vực, cũng như gặp cả hai bên cùng một lúc. Người hòa giải không đưa ra quyết định. Họ không thể buộc quý vị làm bất cứ điều gì.

Nhiều tranh chấp được giải quyết trong buổi hòa giải. Khi quý vị tham gia buổi hòa giải, hãy chuẩn bị. Hiểu các tài liệu trong vụ việc của quý vị. Biết những điều nhân chứng của quý vị có thể nói tại phiên điều trần. Bằng cách này, quý vị sẽ dễ dàng hơn trong việc quyết định các thỏa thuận quý vị có thể muốn đạt được tại buổi hòa giải. Kể cả buổi hòa giải không như ý, quý vị sẽ có thêm thông tin về vụ việc của trung tâm khu vực để giúp quý vị chuẩn bị cho phiên điều trần.

Nếu quý vị và trung tâm khu vực có thể đi đến thỏa thuận trong buổi hòa giải, quý vị cần hủy bỏ (rút) yêu cầu phiên điều trần. Nhận mẫu đơn “Thông Báo Giải Quyết” từ trung tâm khu vực. Quyết định hòa giải có hiệu lực trong 10 ngày sau khi trung tâm khu vực nhận “Thông Báo Giải Quyết” của quý vị.[4]§ 4711.7(a). Nhấp vào ĐÂY để tải mẫu Thông Báo Giải Quyết.

Nếu quý vị không đạt được thỏa thuận tại buổi hòa giải, mọi đề nghị cần dàn xếp sẽ được giữ bí mật. Quý vị hoặc trung tâm khu vực đều không thể sử dụng những đề nghị đó tại phiên điều trần công bằng về sau.

Bước tiếp theo là phiên điều trần có sự tham gia của chuyên viên đặc trách điều trần.[5]§§ 4710.9(b); 4711.7(b). DDS ký hợp đồng với Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH) tiểu bang để tổ chức các phiên điều trần. OAH thuê chuyên viên đặc trách điều trần để tổ chức phiên điều trần.

Nếu quý vị hoặc trung tâm khu vực từ chối buổi hòa giải, hãy chắc chắn là quý vị đã chuẩn bị cho phiên điều trần. Phiên điều trần của quý vị có thể được xếp lịch sớm hơn nếu quý vị tham gia buổi hòa giải. Nếu quý vị cần thêm thời gian để chuẩn bị cho phiên điều trần, quý vị có thể yêu cầu hoãn lại. Đơn xin hoãn lại là một loại đơn đề nghị phải được OAH phê duyệt.

QUAN TRỌNG: QUY TRÌNH KHÁNG CÁO SẼ THAY ĐỔI VÀO NGÀY 1 THÁNG BA NĂM 2023.

Sau ngày 1 tháng Ba năm 2023, trung tâm khu vực không được từ chối nếu quý vị yêu cầu buổi hòa giải.

Nếu quý vị và trung tâm khu vực đạt được thỏa thuận tại buổi hòa giải, người hòa giải sẽ biên soạn một văn bản quyết định trong đó cho biết quý vị và trung tâm khu vực đã thống nhất với nhau. Quý vị và trung tâm khu vực ký văn bản quyết định đó. Văn bản quyết định có hiệu lực 10 ngày sau khi quý vị thỏa thuận. Nếu quý vị và trung tâm khu vực không đạt được thỏa thuận tại buổi hòa giải, quý vị sẽ cần báo cho trung tâm khu vực và người hòa giải rằng quý vị muốn tiếp tục kháng cáo và tham gia phiên điều trần.

References
1 § 4707.
2 §§ 4710.9(b); 4711.5(b).
3 § 4711.5(c)(2). Nếu quý vị chọn tham gia buổi hòa giải, quý vị có thể phải đồng ý gia hạn phiên điều trần và quyết định của phiên điều trần.
4 § 4711.7(a).
5 §§ 4710.9(b); 4711.7(b).