Menu Close

(10.37) Nếu tôi không đồng ý với quyết định của phiên điều trần từ ALJ thì sao?

(10.37) Nếu tôi không đồng ý với quyết định của phiên điều trần từ ALJ thì sao?

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định cuối cùng của ALJ, bước tiếp theo là ra tòa. Quý vị sẽ phải kháng cáo lên tòa thượng thẩm ở hạt của quý vị. Kháng cáo của quý vị được gọi là lệnh yêu cầu thi hành hành chính hay chỉ thị. [1]Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5 Trung tâm khu vực cũng có thể kháng cáo quyết định, trừ khi quyết định đó liên quan đến các quyền trong miễn trừ của Medi-Cal. Quý vị phải yêu cầu kháng cáo trong vòng 90 ngày sau khi quý vị nhận quyết định của phiên điều trần hành chính. [2]§ 4712.5(a). Để làm điều này, quý vị phải “nộp” giấy tờ kháng cáo lên tòa thượng thẩm tại hạt của quý vị. Ra tòa là một quá trình phức tạp. Có nhiều bước và thuật ngữ pháp lý khó hiểu. Có thể quý vị sẽ cần luật sư.

Trong kháng cáo của quý vị, quý vị có thể yêu cầu tòa thượng thẩm ra lệnh cho cơ quan tiểu bang, như DDS, hủy quyết định của họ hoặc thực hiện các hành động khác. Liên hệ với luật sư để được trợ giúp. Disability Rights California có thể giúp quý vị hoặc đưa ra đề xuất.

Khi quý vị kháng cáo quyết định không có lợi của ALJ lên tòa thượng thẩm, tòa sẽ chỉ xem xét hồ sơ từ phiên điều trần của quý vị. [3]Để yêu cầu tòa thượng thẩm xét lại phiên điều trần của quý vị, quý vị phải đệ trình bản Kiến Nghị để có Lệnh Yêu Cầu Thi Hành Hành Chính, Bộ … Continue reading Do đó, quý vị cần đưa tất cả thông tin của quý vị vào hồ sơ phiên điều trần. Thông thường, quý vị không được cung cấp cho tòa thông tin mới. [4]“Trường hợp tòa nhận thấy có bằng chứng liên quan mà, với sự cẩn trọng hợp lý, có thể không được tạo ra hoặc bị loại trừ không thích hợp tại … Continue reading Tòa sẽ chỉ cân nhắc hai vấn đề:

  1. Phiên xét xử hay điều trần có công bằng không, và
  2. Có “lạm quyền quyết định gây bất lợi” không. [5]Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5(b). Điều đó có thể đồng nghĩa với việc ALJ đã sử dụng sai tiêu chuẩn pháp lý để đưa ra quyết định. Điều đó cũng có nghĩa là ALJ đưa ra quyết định không dựa trên các phát hiện hoặc đưa ra kết luận không được hỗ trợ bởi bằng chứng.

Nếu quyết định của ALJ không có lợi cho quý vị vì quý vị không có đủ bằng chứng, quý vị không được đưa ra bằng chứng mới trước tòa.

References
1 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5
2 § 4712.5(a).
3 Để yêu cầu tòa thượng thẩm xét lại phiên điều trần của quý vị, quý vị phải đệ trình bản Kiến Nghị để có Lệnh Yêu Cầu Thi Hành Hành Chính, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5.
4 “Trường hợp tòa nhận thấy có bằng chứng liên quan mà, với sự cẩn trọng hợp lý, có thể không được tạo ra hoặc bị loại trừ không thích hợp tại phiên điều trần”, tòa có thể cho phép đưa ra bằng chứng đó. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5(g).
5 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự California § 1094.5(b).