Menu Close

(10.38) តើមានអ្វីកើតឡើង​ចំពោះ​សេវាកម្ម​របស់​ខ្ញុំ​ក្នុង​អំឡុង​បណ្តឹង​ជំ​ទាស់​តុលាការកំពូល?

(10.38) តើមានអ្វីកើតឡើង​ចំពោះ​សេវាកម្ម​របស់​ខ្ញុំ​ក្នុង​អំឡុង​បណ្តឹង​ជំ​ទាស់​តុលាការកំពូល?

ប្រសិនបើ ALJ សម្រេច​ឱ្យ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំបន់​អាច​បញ្ចប់​សេវាកម្ម​ដែល​អ្នក​កំពុង​ទទួល​បាន​ក្នុង​អំឡុង​ឧទ្ធរណ៍​នោះ អ្នក​នឹង​បន្ត​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​សម្រាប់​ រយៈ​ពេល 10 ថ្ងៃ​ក្រោយ​ពីអ្នក​ទទួល​បាន​ការ​សម្រេច​របស់ ALJ។ [1]§ 4715(a)(3).

ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ចង់​ឱ្យ​សេវាកម្មរបស់​អ្នក​បញ្ចប់នៅ​រយៈ​ពេល 10 ថ្ងៃ​ក្រោយ​ទេនោះ អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​ជំទាស់ និង​ស្នើសុំឱ្យ​តុលាការ​ឱ្យ “រក្សាទុក” ក្នុងរយៈ​ពេល​ 10ថ្ងៃ[2]Proc. § 1094.5(g)., [3]§§ 4715(a)(3); 4715(c). តុលាការ​នឹង​មិន​ផ្តល់​ការ​រក្សាទុក​សេវាឱ្យ​អ្នក​ទេ ប្រ​សិនបើ​តុលាការ​ជឿថា​វា “ផ្ទុយ​ពី​ផលប្រយោជន៍​សាធារណៈ​” នោះ។ [4]“ទោះជាយ៉ាង​ណា ពុំ​មានការរក្សាទុក​សេវាកម្ម​នឹង​ត្រូវ​កំណត់ផ្តល់ឱ្យ ឬ … Continue reading

References
1 § 4715(a)(3).
2 Proc. § 1094.5(g).
3 §§ 4715(a)(3); 4715(c).
4 “ទោះជាយ៉ាង​ណា ពុំ​មានការរក្សាទុក​សេវាកម្ម​នឹង​ត្រូវ​កំណត់ផ្តល់ឱ្យ ឬ បន្ត​ទេ ប្រ​សិនបើ​តុលាការ​យល់ថា​វា​​ផ្ទុយ​ទៅនឹង​ផល​ប្រ​យោជន៍​សាធារណៈនោះ។”​ Calif. Code Civ. Proc. § 1094.5(g).