Menu Close

(9.2) Tôi có quyền lựa chọn và quyết định về những điều gì?

(9.2) Tôi có quyền lựa chọn và quyết định về những điều gì?

Luật quy định quý vị có quyền đưa ra lựa chọn trong cuộc sống của quý vị, bao gồm lựa chọn về:

  • Sinh hoạt thường ngày,
  • Giáo dục,
  • Việc làm,
  • Hoạt động lúc rảnh rỗi,
  • Mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng,
  • Nơi và người quý vị muốn sống cùng,
  • Tương lai cá nhân của quý vị.

Quý vị có quyền được giao lưu, tập thể dục và tham gia các hoạt động cộng đồng và giải trí. [1]Mục 4502(b).

References
1 Mục 4502(b).