Menu Close

(9.9) Tôi có thể tự mở công ty kinh doanh không?

(9.9) Tôi có thể tự mở công ty kinh doanh không?

Tự kinh doanh (còn được gọi là doanh nghiệp siêu nhỏ), là những người bị khuyết tật về phát triển bắt đầu tự kinh doanh. Ngày càng nhiều người bị khuyết tật về phát triển bắt đầu tự kinh doanh. Trung tâm khu vực và những người bênh vực quý vị có thể giúp quý vị khởi nghiệp.

Trước tiên, quý vị cần một nhóm người có thể giúp quý vị và bênh vực quý vị. Nhóm này xác định những nguồn lực và tài chính quý vị có thể sử dụng để bắt đầu kinh doanh. Suy xét thế mạnh của quý vị và những điều quý vị thích làm với thời gian của mình. Đặt ra các mục tiêu cho doanh nghiệp của quý vị. Sau đó, lập kế hoạch kinh doanh và triển khai! Ví dụ về các chủ doanh nghiệp nhỏ tự kinh doanh gồm có: làm trợ lý cá nhân hoặc cố vấn viên cho người khác, tiếp đãi mọi người, thiết kế trang sức hoặc đồ thủ công mỹ nghệ. Quý vị có thể làm công việc đánh máy, chăm sóc sân vườn, hoặc gói quà. Quý vị có thể làm việc hủy giấy tờ hoặc trông thú cưng. Quý vị có thể làm chủ một doanh nghiệp máy bán hàng tự động, một công ty tái chế hoặc công ty bưu thiếp và văn phòng phẩm.

Để bắt đầu tự kinh doanh, trước tiên quý vị sẽ cần một nhóm thiết kế doanh nghiệp. Nhóm này không phải giống như vòng hỗ trợ hay nhóm IPP của quý vị. Hãy mời người có kinh nghiệm kinh doanh tham gia nhóm của quý vị. Làm theo những bước sau với nhóm kinh doanh của quý vị:

  1. Xác định những điều quý vị thích làm và cách để quý vị có thể kiếm tiền từ việc làm đó. Đây được gọi là kế hoạch kinh doanh “tập trung vào con người”. Xác định số tiền quý vị cần để khởi nghiệp.
  2. Nghiên cứu sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị muốn cung cấp để đảm bảo có đủ người muốn sản phẩm/dịch vụ đó, giúp quý vị duy trì kinh doanh.
  3. Yêu cầu một chuyên gia phúc lợi xem xét các phúc lợi của quý vị để quý vị tiếp tục nhận các phúc lợi cần thiết khi quý vị có thu nhập từ kinh doanh.
  4. Lập kế hoạch kinh doanh trình bày diện mạo doanh nghiệp của quý vị, cách quý vị kiếm tiền và những yếu tố giúp quý vị điều hành doanh nghiệp của mình.
  5. Sau khi quý vị sẵn sàng, hãy bắt đầu kinh doanh.
  6. Giám sát doanh nghiệp và nhu cầu hỗ trợ của quý vị để đảm bảo doanh nghiệp của quý vị tiếp tục hoạt động suôn sẻ.

Hỏi điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực của quý vị xem các nhà cung cấp hoặc nguồn lực địa phương có thể giúp quý vị bắt đầu kinh doanh không. Tổ chức cuộc họp IPP để thảo luận về các lựa chọn. Quý vị có thể nhận tiền để bắt đầu kinh doanh từ quỹ tư nhân, các dịch vụ chung, các khoản trợ cấp đặc biệt hoặc các dịch vụ được trung tâm khu vực thanh toán. Nếu trung tâm khu vực không thể giúp quý vị bắt đầu tự kinh doanh, hãy liên hệ với Disability Rights California hoặc OCRA để được hỗ trợ bênh vực.