Menu Close

(9.32) Tôi có thể nhận sự trợ giúp trong việc học cách hình thành và duy trì các mối quan hệ lành mạnh và thậm chí là cách trở thành một người cha/mẹ tốt hơn không?

(9.32) Tôi có thể nhận sự trợ giúp trong việc học cách hình thành và duy trì các mối quan hệ lành mạnh và thậm chí là cách trở thành một người cha/mẹ tốt hơn không?

Quý vị có quyền được có các mối quan hệ, kết hôn, sinh con và lập gia đình. Để trợ giúp quý vị, trung tâm khu vực có thể cung cấp:

  • Đào tạo về tình dục
  • Các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ gia đình
  • Đào tạo kỹ năng làm cha mẹ
  • Bảo vệ trước sự lạm dụng hoặc các cáo buộc lạm dụng
  • Trợ giúp để đoàn tụ với gia đình
  • Hỗ trợ đời sống cho quý vị và con quý vị, nếu quý vị là cha/mẹ bị khuyết tật về phát triển. [1]Mục 4687.

References
1 Mục 4687.