Menu Close

(9.16) Tôi thảo luận mục đích có được việc làm của mình với trung tâm khu vực bằng cách nào?

(9.16) Tôi thảo luận mục đích có được việc làm của mình với trung tâm khu vực bằng cách nào?

Nếu quý vị muốn làm việc, hãy trao đổi về điều này tại cuộc họp IPP. Hãy thảo luận:

  • Sở thích và khả năng của quý vị,
  • Môi trường, số giờ và địa điểm quý vị thích,
  • Cơ hội nghề nghiệp và các hoạt động quý vị muốn làm,
  • Những điều chỉnh và hỗ trợ quý vị cần,
  • Các mối quan hệ xã hội tiềm năng,
  • Lương và phúc lợi,
  • Dịch vụ vận chuyển và
  • Tác động có thể có từ việc kiếm tiền đối với các phúc lợi liên quan đến khuyết tật của quý vị.

Đôi khi công việc đầu tiên của quý vị không được như ý. Quý vị có thể phải thử một số công việc khác trước khi tìm được công việc mình thích. Những người không bị khuyết tật cũng gặp chuyện như thế này. Nhiều công việc có sẵn là các chương trình quý vị kiếm được ít tiền. Quý vị có thể muốn tìm công việc khác gần hơn với mục đích công việc của mình. Đạo Luật Lanterman quy định các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị phải trợ giúp quý vị trở thành một thành viên độc lập, có ích trong cộng đồng. Nếu quý vị trên 18 tuổi, điều này nghĩa là quý vị làm việc hoặc làm tình nguyện trong môi trường cộng đồng hòa nhập. [1]Các Mục 4640.7(a) và 4501.

References
1 Các Mục 4640.7(a) và 4501.