Menu Close

(6.7) តើ​ការ​​គាំ​ពារ​តាមលក្ខណៈ​ធម្ម​ជាតិ​ដំណើរ​ការ​ជាធន​ធាន​ទូទៅ​បាន​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​?​

(6.7) តើ​ការ​​គាំ​ពារ​តាមលក្ខណៈ​ធម្ម​ជាតិ​ដំណើរ​ការ​ជាធន​ធាន​ទូទៅ​បាន​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​?​

ការគាំ​ពារ​តាម​លក្ខណៈ​ធម្មជាតិ គឺជា​​អ្នក​​ទាំង​ឡាយ ​ដូច​ជា​សមាជិក​ក្រុម​គ្រួសារ មិត្ត​ភក្តិ និស្សិត មិត្ត​រួម​ការងារ និង​ទំនាក់​ទំនង​សហគមន៍​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​ស្រា​ប់​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់កុមារ ដែល​អាច​ជួយ​ដល់​ពួក​គេឲ្យ​បំពេញ​​បាន​ទៅ​តាមគោល​ដៅ IPP។ [1]ផ្នែក 4512(e) និង 4646.5(a) (5). ការគាំទ្រ​លក្ខណៈធម្មជាតិ​សម្រាប់កុមារ​ ធម្មតា​ជា​ឪពុកម្តាយ​និង​គ្រួសារ​ដែល​អាច​ជួយ​ពួកគេ​បាន​។ សេវាគាំពារ​តាមគ្រួសារ​​ដែល​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំ​បន់​ផ្តល់​ជូន​ជាសេវា​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ថា​ទទួល​ស្គាល់​និង​កសា​ង​ទៅ​លើ​ការ​គាំ​ពារ​តាម​លក្ខ​ណៈ​ធម្ម​ជាតិ​ដែល​កុមារ​មាន​នៅក្នុង​ជីវិត​របស់គេ​។ [2]ផ្នែក​ 4685(b)(3). ដើម្បីពង្រីកភាពអាចរកបាន ទៅ​លើ​សេវាកម្ម​ដែល​មាន មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំ​បន់​​អាច​នឹង​ប្រើ​ប្រាស់​ការ​គាំពារ​តាម​លក្ខណៈ​ធម្ម​ជាតិ​បាន។ នៅ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ IPP របស់កុមារ អ្នក​សម្រប​សម្រួល​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំ​បន់​​នឹង​សាកល្បង​ទៅលើ​ការគាំ​ពារ​តាម​លក្ខណៈ​ធម្ម​ជាតិ​របស់​កុមារ ដែល​​អាច​មាន​សមត្ថភាព​និង​មាន​ឆន្ទៈ​ផ្តល់​នូវ​សេវាកម្ម​មួយ​ចំនួនក្នុង IPP។​ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំ​បន់​​ទំ​នង​ជា​ពិចារណា​ទៅ​ដល់​ឪពុក​ម្តាយ​កុមារឲ្យ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​និង​ការ​គាំ​ពារ​តាម​ធម្ម​ជាតិ​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​ឪពុក​ម្តាយ​ទាំង​នោះ​ដែល​ផ្តល់​ដល់​កុមារ​អាយុ​ស្រករគ្នា​​ដែលពុំ​មាន​ពិការភាពដែរ។​ [3]ផ្នែក​ 4646.4(a)(4).

References
1 ផ្នែក 4512(e) និង 4646.5(a) (5).
2 ផ្នែក​ 4685(b)(3).
3 ផ្នែក​ 4646.4(a)(4).