Menu Close

(6.27) តើ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំ​បន់​អាច​សុំ​ឱ្យ​ក្រុម​គ្រួសារ​ប្តូរ​ទៅ​នឹង​សេវាសម្រាកលំហែ​សម្រាប់​សេវា​ផ្សេង​ទៀត​ផ្តល់ដោយ​  មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំ​បន់​ ដែល​ក៏នឹងផ្តល់​ដល់​គ្រួសារ​នូវការសម្រាក​ពីការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​ការ​ថែទាំបាន​ដែរឬទេ?

(6.27) តើ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំ​បន់​អាច​សុំ​ឱ្យ​ក្រុម​គ្រួសារ​ប្តូរ​ទៅ​នឹង​សេវាសម្រាកលំហែ​សម្រាប់​សេវា​ផ្សេង​ទៀត​ផ្តល់ដោយ​  មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំ​បន់​ ដែល​ក៏នឹងផ្តល់​ដល់​គ្រួសារ​នូវការសម្រាក​ពីការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​ការ​ថែទាំបាន​ដែរឬទេ?

មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំ​បន់​​មួយ​ចំនួន​សួរ​ទៅ​កាន់​ឪពុក​ម្តាយ ឬ អ្នក​អាណាព្យាបាល​ពី​កូន​ដែល​មាន​ពិការភាព ដើម្បី​សុំ “ជំនួស” ម៉ោង​សេវាសម្រាកលំហែ​ដោយ​សេវាដទៃផ្សេងទៀត ដូចជា​ការបណ្តុះ​បណ្តាល​សកម្មភាព​ចូលរួម​សង្គម និង​ក្រុម​ជា  ដើម។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ធ្វើបែបនេះ​ជាការ​ដាក់​កំណត់ដល់សេវា​ដែល​កូន​របស់អ្នក​ទទួល។​ ម៉ោង​សេវាសម្រាកលំហែ​ផ្តល់​ដល់អ្នក​និង​សមាជិក​គ្រួសារ​ផ្សេងទៀត​នូវកា​រ​សម្រាក​ពី​ការ​មើល​ថែ​កូន​របស់អ្នក។ ត្រូវការ​របស់កុមារ​សម្រាប់​ការចូលរួមសង្គ​ម​មិន​ទាក់ទង​ទៅនឹង​តម្រូវ​ការ​គ្រួសារ​របស់អ្នក​សម្រាប់​ការ​សម្រាក​ពី​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នៃ​ការ​មើលថែ​និង​គ្រប់គ្រងផ្ទាល់​នោះ​​ទេ។​ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំ​បន់​​ត្រូវ​ពិចារណា​តម្រូវការនីមួយ​ៗដាច់​ពីគ្នា​និង​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល។