Menu Close

(5.7) SCDD hoạt động như thế nào ở California?

(5.7) SCDD hoạt động như thế nào ở California?

SCDD có 12 văn phòng khu vực.[1]Mục 4544(a). Những văn phòng này trước đây được gọi là Ủy Ban Khu Vực, vì vậy một số người vẫn gọi các văn phòng này như vậy. Những người làm việc trong văn phòng khu vực cung cấp các khóa đào tạo và tổ chức sự kiện. Họ cũng có thể trợ giúp những người gọi điện và đặt câu hỏi. Họ có các nhóm người tự bênh vực.

“Ủy Ban Cố Vấn Khu Vực” cố vấn cho các văn phòng khu vực. Những ủy ban cố vấn khu vực này là các hội đồng quản trị của những văn phòng khu vực.[2]Mục 4544(b). Họ

  • cố vấn cho SCDD về các vấn đề và nhu cầu địa phương,
  • cung cấp thông tin cho SCDD về việc lập kế hoạch tiểu bang cho người khuyết tật về phát triển và
  • cung cấp thông tin cho người khuyết tật về phát triển, gia đình của họ, các nhóm chuyên gia và công chúng để nâng cao nhận thức về kế hoạch tiểu bang.[3]Mục 4548.

Truy cập https://scdd.ca.gov/contactus/ và nhấp vào “regional offices” (văn phòng khu vực) để tìm văn phòng tại khu vực của quý vị (trước đây được gọi là Ủy Ban Khu Vực).

References
1 Mục 4544(a).
2 Mục 4544(b).
3 Mục 4548.