Menu Close

(5.14) Tôi cần biết những điều gì để làm người bênh vực giỏi?

(5.14) Tôi cần biết những điều gì để làm người bênh vực giỏi?

Thu thập các dữ kiện. Suy xét đến những điều quý vị muốn biết về tình huống nếu quý vị biết đến lần đầu. Xem xét tất cả tài liệu liên quan đến tình huống trong hồ sơ của quý vị tại cơ quan hoặc trung tâm khu vực. Quý vị có thể xem lại hồ sơ của chính quý vị tại bất cứ cơ quan nào và sao chép hồ sơ. Theo luật, chi phí sao chép giấy tờ của quý vị không được vượt quá 10 cent/trang, trừ khi có luật khác đặt ra một số tiền khác.[1]Bộ Luật Dân Sự California mục 1798.33. Quý vị không phải thanh toán cho thời gian tiêu tốn cho việc sao chép. Lưu giữ bản sao trong hồ sơ cá nhân của riêng quý vị gồm mỗi loại giấy tờ mà trung tâm khu vực (hay bất kỳ cơ quan nào khác) có trong hồ sơ của họ về quý vị.

Viết nhật ký. Nếu quý vị có cuộc họp hoặc cuộc gọi điện thoại, hãy viết lại những điều mọi người nói. Viết ra ai tham dự cuộc họp và ai nói cái gì. Cách này về sau sẽ giúp nhắc nhở quý vị về chuyện đã diễn ra. Lưu giữ chung tất cả giấy tờ liên quan đến tình huống trong hồ sơ của quý vị.

Nếu quý vị không hiểu, hãy đặt câu hỏi. Quý vị có quyền nhận thông tin từ mọi cơ quan theo cách quý vị có thể hiểu và bằng ngôn ngữ quý vị hiểu. Nếu quý vị không hiểu điều ai đó nói với quý vị, hãy yêu cầu họ giải thích. Quý vị có thể tùy ý đặt số lượng câu hỏi cần thiết để hiểu.

Làm người lắng nghe tốt. Sau khi quý vị yêu cầu dịch vụ hoặc đặt câu hỏi, hãy lắng nghe lời đáp của họ và viết lại điều họ nói. Tự hỏi xem lời đáp đó có trả lời cho câu hỏi quý vị đã đặt ra không. Nếu không, hãy hỏi câu tiếp nối. Không chuyển sang thảo luận câu hỏi mới cho đến khi quý vị hiểu những điều họ nói về yêu cầu hoặc tình huống quý vị vừa thảo luận.  

Đảm bảo quý vị và trung tâm khu vực đang trò chuyện về những điều giống nhau. Nếu quý vị phải tranh luận với trung tâm khu vực về điều gì đó quan trọng với quý vị, trước tiên hãy đảm bảo mọi người hiểu nhau và nhất trí về các dữ kiện cơ bản. Mỗi bên có thể có quan điểm riêng về các dữ kiện, nhưng không bên nào được có dữ kiện riêng. Cung cấp cho họ thông tin chỉ quý vị mới biết, hoặc thông tin có trong báo cáo đánh giá của quý vị. Cung cấp cho họ thông tin được báo cáo bởi người biết rõ quý vị hoặc bởi một trong các nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị. Sau khi quý vị và trung tâm khu vực nhất trí về các dữ kiện cơ bản trong yêu cầu hoặc tình huống của quý vị, quý vị có thể bàn về các dịch vụ và giải pháp khác. 

Đôi khi quý vị không thể đồng ý với trung tâm khu vực về các dữ kiện hoặc nhu cầu của quý vị. Nếu chuyện đó xảy ra, quý vị có thể cần đến phiên điều trần và nhờ thẩm phán luật hành chính quyết định về các dữ kiện này. Những phiên điều trần như thế này là nhằm tìm ra các dữ kiện rồi áp dụng luật và quyết định.

Chuẩn bị trước. Trước khi tham gia cuộc họp, hãy xem qua hồ sơ của quý vị. Biết rõ điều quý vị muốn và lý do quý vị muốn điều đó. Hãy chuẩn bị danh sách các câu hỏi mà quý vị muốn có câu trả lời. Mang theo tất cả thông tin của quý vị về điều quý vị cần và muốn cũng như lý do. Tìm ra trước cuộc họp những điều trung tâm khu vực có thể nói hoặc thông tin trong hồ sơ của quý vị mà trung tâm khu vực có thể dẫn ra về các vấn đề. Kẻ một đường dọc ở giữa trang giấy và liệt kê các dữ kiện cùng bằng chứng quý vị có ở một bên trang giấy. Viết ra các dữ kiện hoặc bằng chứng trung tâm khu vực hoặc cơ quan khác có ở bên còn lại. Cách này sẽ cho thấy những điểm quý vị cần có thêm bằng chứng. Có thể quý vị cần một báo cáo thẩm định mới hoặc thông tin từ một trong các nhà cung cấp của quý vị để giải quyết những điều mà trung tâm khu vực có thể nói.

Chia sẻ thông tin. Ý kiến của quý vị rất có giá trị. Quý vị biết nhu cầu của mình cũng như các chuyên gia đã thẩm định quý vị. Đừng e ngại nói ra suy nghĩ của quý vị.

Thể hiện sự quyết đoán Quý vị có quyền nhận các dịch vụ. Cơ quan luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị nhận dịch vụ. Quý vị không cần tức giận nhưng quý vị thực sự cần lên tiếng cho bản thân.

Nhận sự trợ giúp khi quý vị cần đến. Nếu quý vị không cảm thấy thoải mái với việc tham gia cuộc họp một mình, hãy nhờ ai đó đi cùng quý vị. Đưa theo một người bạn, người thân hoặc người từ tổ chức bênh vực. Quý vị luôn có thể đưa người đến cùng. Họ có thể giúp quý vị duy trì sự tập trung và viết ghi chú tại cuộc họp. Việc có người ở đó để hỗ trợ cảm xúc bằng lời nói có thể giúp ích cho quý vị.

Xem các ấn phẩm khác của DRC về các kỹ năng và chiến thuật tự bênh vực bằng cách nhấp vào đây.

References
1 Bộ Luật Dân Sự California mục 1798.33.