Menu Close

(5.3) Tôi có cần luật sư không?

(5.3) Tôi có cần luật sư không?

Không phải lúc nào quý vị cũng cần. Đôi khi, quý vị không cần có luật sư mới thắng được. Tuy nhiên, nếu trường hợp của quý vị phức tạp, người bênh vực có thể giúp quý vị. Người bênh vực không cần phải là luật sư, kể cả với phiên điều trần công bằng. Để nộp đơn kiện ra tòa, quý vị có thể cần luật sư. Đôi khi quý vị có thể tự nộp đơn kiện. Nếu quý vị tự nộp đơn kiện, được gọi là đích thân, quý vị sẽ có thể nhận được sự trợ giúp từ chương trình hỗ trợ pháp lý.