Menu Close

(2.10) Tự kỷ là gì?

(2.10) Tự kỷ là gì?

Người mắc bệnh tự kỷ phải có:

  • Các vấn đề dai dẳng với việc giao tiếp và tương tác xã hội trong nhiều môi trường. Những vấn đề này bao gồm vấn đề với khả năng tương tác xã hội tình cảm, giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng cho tương tác xã hội, và phát triển, duy trì và hiểu rõ các mối quan hệ
  • Các kiểu hành vi, sở thích hoặc hoạt động hạn chế, lặp lại. Những kiểu này bao gồm: các chuyển động vận động hoặc sử dụng đồ vật rập khuôn hoặc lặp đi lặp lại, cố chấp duy trì sự quen thuộc, sở thích hạn chế cao, cố định, và tăng hoặc giảm phản ứng với kích thích qua giác quan.

Các triệu chứng tự kỷ phải xuất hiện trong thời kỳ phát triển đầu đời nhưng có thể không rõ ràng cho đến khi nhu cầu xã hội gia tăng về sau. Các triệu chứng tự kỷ phải gây ra những khiếm khuyết nghiêm trọng trong các lĩnh vực chức năng xã hội, vận động hoặc các lĩnh vực chức năng quan trọng khác. [1]DSM-5, Rối Loạn Phổ Tự Kỷ, Các Tiêu Chí Chẩn Đoán. Mặc dù Đạo Luật Lanterman sử dụng thuật ngữ “tự kỷ” và DSM-5 sử dụng thuật ngữ “Rối Loạn … Continue reading Mức độ nghiêm trọng của tự kỷ ở mỗi người không giống nhau. Để biết thêm thông tin về bệnh tự kỷ, nhấp vào đây

References
1 DSM-5, Rối Loạn Phổ Tự Kỷ, Các Tiêu Chí Chẩn Đoán. Mặc dù Đạo Luật Lanterman sử dụng thuật ngữ “tự kỷ” và DSM-5 sử dụng thuật ngữ “Rối Loạn Phổ Tự Kỷ”, thẩm phán luật hành chính từ Văn Phòng Điều Trần Hành Chính, người giải quyết tranh chấp trong việc một người có bị khuyết tật về phát triển không, đã xác định rằng một người được chẩn đoán bị Rối Loạn Phổ Tự Kỷ sẽ được coi là người bị tự kỷ theo Đạo Luật Lanterman. Nguyên Đơn kiện Trung Tâm Khu Vực South Central Los Angeles, OAH Vụ kiện số 2020100386; Nguyên Đơn kiện Trung Tâm Khu Vực Westside, OAH Vụ kiện số 2020040133.