Menu Close

(2.25) Trung tâm khu vực xử lý đơn đăng ký của tôi trong bao lâu?

(2.25) Trung tâm khu vực xử lý đơn đăng ký của tôi trong bao lâu?

Thông thường, trung tâm khu vực có 120 ngày sau lần tiếp nhận ban đầu để quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện không. [1]Mục 4643(a). Lần tiếp nhận ban đầu là lần đầu tiên quý vị gặp mặt người của trung tâm khu vực, ký vào các giấy tờ cho phép để họ thu thập hồ sơ của quý vị từ những nơi khác và tuyên bố quý vị sẽ đăng ký. Hỏi nhân viên trung tâm khu vực xem họ có đồng ý đây là lần tiếp nhận đầu tiên của quý vị không. Đôi khi trung tâm khu vực phải quyết định trong vòng 60 ngày kể từ lần tiếp nhận ban đầu cho dù quý vị có hội đủ điều kiện hay không. Trường hợp này là khi:

  • Sự chậm trễ sẽ gây rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của quý vị, hoặc làm chậm trễ thêm sự phát triển tâm thần hoặc thể chất của quý vị, hoặc
  • Quý vị có nguy cơ cao bị đặt vào môi trường hạn chế hơn. Ví dụ: quý vị phải chuyển từ nhà của gia đình đến ở tại một cơ sở. [2]Mục 4643(a).

References
1, 2 Mục 4643(a).