Menu Close

(2.21) Làm cách nào để tôi chứng minh bản thân bị khuyết tật đáng kể?

(2.21) Làm cách nào để tôi chứng minh bản thân bị khuyết tật đáng kể?

Sử dụng các tài liệu mô tả chính xác chẩn đoán, tình trạng và các kỹ năng của quý vị. Quý vị có thể sử dụng các thẩm định tâm lý để chứng minh chẩn đoán của quý vị và mức độ khuyết tật đáng kể của quý vị. Nhờ những người biết rõ quý vị mô tả mức độ ảnh hưởng của tình trạng đến chức năng của quý vị trong bảy lĩnh vực. Khi xác định xem quý vị có mắc khuyết tật đáng kể không, luật này quy định các trung tâm khu vực phải trao đổi với quý vị, phụ huynh, nhà giáo dục, người bênh vực và những người khác. [1]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001(c).

Luật này quy định các kỹ năng của quý vị trong những lĩnh vực này phải được xem xét theo tuổi của quý vị. [2]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 54001(a)(2). Ví dụ: trẻ không có việc làm, nhưng điều đó không có nghĩa trẻ bị khuyết tật đáng kể trong khả năng tự túc kinh tế. Tuy nhiên, gia đình có thể cho biết tình trạng và các kỹ năng của trẻ trong các lĩnh vực khác chứng minh khả năng tự túc kinh tế của trẻ như người lớn. Hướng Dẫn ARCA đề xuất chỉ cần cân nhắc 5 lĩnh vực chức năng đầu tiên với trẻ từ 5 tuổi trở xuống. Với học sinh từ 6 đến 22 tuổi, 6 lĩnh vực chức năng đầu tiên được áp dụng. [3]Hướng Dẫn ARCA, Phần III.

References
1 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54001(c).
2 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 54001(a)(2).
3 Hướng Dẫn ARCA, Phần III.