Menu Close

(2.3) Làm thế nào để cha/mẹ biết đứa con sơ sinh của họ có nguy cơ cao bị khuyết tật về phát triển?

(2.3) Làm thế nào để cha/mẹ biết đứa con sơ sinh của họ có nguy cơ cao bị khuyết tật về phát triển?

Các dấu hiệu của khuyết tật về phát triển thường dễ phát hiện sớm trong cuộc sống trẻ. Các chuyên gia y tế gọi tình trạng này là “chậm” phát triển. Nếu con của quý vị bị chậm hoặc quý vị có nguy cơ cao trong việc có con bị khuyết tật về phát triển, hãy thực hiện đánh giá và nhận các dịch vụ.

Các chuyên gia y tế hiểu biết về sự phát triển của trẻ có thể giảng giải cho cha mẹ và trẻ về tình trạng chậm phát triển sớm. Cha mẹ có thể tìm hiểu cách thay đổi chế độ ăn của họ trong thai kỳ để phòng ngừa chậm phát triển, cách phát triển tâm trí và cơ thể của trẻ sơ sinh và cách kích thích con họ phát triển.

Trẻ sơ sinh dưới 3 tuổi có nguy cơ cao và cha mẹ có nguy cơ cao sinh con bị khuyết tật về phát triển có thể nhận các dịch vụ phòng ngừa từ trung tâm khu vực. [1]Các Mục 4642 và 4644. Trung tâm khu vực phải cung cấp các dịch vụ phòng ngừa với cùng mức ưu tiên như các dịch vụ cho những người bị khuyết tật về phát triển và gia đình của họ. [2]Mục 4644.

References
1 Các Mục 4642 và 4644.
2 Mục 4644.