Menu Close

(2.24) Tôi có thể bị mất khả năng hội đủ điều kiện tại trung tâm khu vực không?

(2.24) Tôi có thể bị mất khả năng hội đủ điều kiện tại trung tâm khu vực không?

Khuyết tật về phát triển được dự kiến sẽ tiếp diễn “vô hạn định”. [1]Mục 4512(a). Vì vậy, khả năng hội đủ điều kiện của quý vị tại trung tâm khu vực sẽ kéo dài trọn đời. Kể cả khi quý vị chuyển đến khu vực khác của California và thay đổi trung tâm khu vực, quý vị vẫn hội đủ điều kiện. [2]Mục 4643.5(a). Xem Chương 3 để biết thông tin về việc chuyển sang một trung tâm khu vực mới. Đôi khi, trung tâm khu vực sẽ báo rằng quý vị không còn hội đủ điều kiện. Nếu trung tâm khu vực của quý vị thông báo điều này, quý vị nên kháng cáo. Luật này quy định cách duy nhất một trung tâm khu vực có thể tước đoạt khả năng hội đủ điều kiện của quý vị là thực hiện “đánh giá lại toàn diện” và chứng minh quyết định ban đầu của trung tâm “rõ ràng không đúng”. [3]Mục 4643.5(b). Điều này nghĩa là trung tâm khu vực phải chứng minh họ đã kết luận sai về tính hội đủ điều kiện của quý vị thông qua việc đánh giá lại mà trung tâm phải thực hiện trước khi có thể dừng dịch vụ của quý vị. [4]Nguyên Đơn kiện Trung Tâm Khu Vực Inland, OAH Vụ kiện số 2018061194.1 (2021) trang 13. Nếu trung tâm khu vực báo rằng quý vị không còn hội đủ điều kiện, quý vị cần:

  • Liên hệ với Disability Rights California hoặc OCRA. Chúng tôi sẽ không thể làm luật sư của quý vị nhưng có thể trợ giúp quý vị kháng cáo. Chúng tôi có thể giải thích “rõ ràng không đúng” nghĩa là gì. Chúng tôi có thể trợ giúp quý vị với việc chuẩn bị kháng cáo và cách trình bày trường hợp của quý vị tại phiên điều trần.
  • Nhận thẩm định độc lập từ một nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần đủ trình độ.

Quý vị có thể sẽ mất khả năng hội đủ điều kiện nếu tình trạng của quý vị tự cải thiện hoặc cải thiện nhờ thuốc. Ví dụ: nếu quý vị bị động kinh và các cơn co giật của quý vị được kiểm soát trong nhiều năm, trung tâm khu vực có thể cho rằng quý vị không còn khuyết tật về phát triển do chứng bệnh động kinh của quý vị không phải là khuyết tật đáng kể.

References
1 Mục 4512(a).
2 Mục 4643.5(a). Xem Chương 3 để biết thông tin về việc chuyển sang một trung tâm khu vực mới.
3 Mục 4643.5(b).
4 Nguyên Đơn kiện Trung Tâm Khu Vực Inland, OAH Vụ kiện số 2018061194.1 (2021) trang 13.