Menu Close

(9.28) តើចំណូល​ពី​ការងាររបស់ខ្ញុំនឹងប៉ះពាល់ដល់​អត្ថប្រយោជន៍ ​ពិការភាពរបស់ខ្ញុំ​ដែរឬទេ?

(9.28) តើចំណូល​ពី​ការងាររបស់ខ្ញុំនឹងប៉ះពាល់ដល់​អត្ថប្រយោជន៍ ​ពិការភាពរបស់ខ្ញុំ​ដែរឬទេ?

ប្រហែលជាអាច។ អ្នក​ចាំបាច់ត្រូវរាយការណ៍​ពី​ប្រាក់ចំណូលដែលអ្នករកបាន​ ប្រសិ​នបើអ្នកទទួល​បាន​នូវអត្ថប្រយោជន៍​ជាក់លាក់នោះ។ ប្រសិនបើអ្នក​ទទួល​បានអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គម ឬ អត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal នោះ សូម​សុំ​ជំនួយពី​កម្មវិធី​ផ្តល់នីតិសម្បទា​ការងារ ឬ ការងារដែលទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារ​​​ឱ្យធ្វើផែនការ ​អត្ថប្រយោជន៍​របស់អ្នក។ ប្រាក់ដែលអ្នក​រក​បាន​អាច​នឹង​ប៉ះពាល់ដល់​អត្ថប្រយោជន៍ ​របស់អ្នក។ សូមពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកសម្របសម្រួល​សេវារបស់អ្នក ឬ អ្នក​ធ្វើ​ផែនការ​អត្ថប្រយោជន៍​សាធារណៈ​មុន​នឹង​អ្នក​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការងារ ដើម្បីពិភាក្សាអំពី​អត្ថប្រយោជន៍​សំខាន់ៗ​ដូចជា​ចំណូលបន្ថែមពី​របបសន្តិសុខ (SSI), ចំណូល​របបសន្តិសុខសង្គម​សម្រាប់ពិការភាព (SSDI), Medi-Cal, Medicare, ការធានាសុខភាព ​ផ្សេងទៀត ការទទួលបានទីជម្រក​ក្នុង​ផ្នែកទី 8 សេវាគាំពារតាមផ្ទះ (IHSS) ឬ កម្មវិធី ​អាហារកិច្ច​ជាដើម។ ចូររៀបចំផែនការទុក​ជាមុន ធ្វើបែបនេះ​អ្នក​នឹង​មិន​បាត់​បង់ អត្ថប្រយោជន៍​របស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​សុំឱ្យ​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​ជួយ​ធ្វើឱ្យ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួល​បាននូវ​អត្ថប្រយោជន៍​សន្តិសុខសង្គម​ ដោយផ្អែកទៅលើ​ប្រវត្តិការងារ​របស់​ឪពុកម្តាយរបស់អ្នកបាន​។ អ្នក​អាចនឹង​ត្រូវការ​ជំនួយពី​មជ្ឈមណ្ឌល ​ថ្នាក់តំបន់ ឬ ការងារដែលទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារ ឬ កម្មវិធី​ផ្តល់នីតិសម្បទា​ដើម្បី​រៀបចំឯកសារការងារ​ទាំង​ឡាយ​ណាដែលបានទទួល​​ឧបត្ថម្ភធន ឬ លក្ខខណ្ឌពិសេស​។ នេះ​ជា​រឿងសំខាន់​​ប្រសិន​បើ​ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក​លើស​ពី​កម្រិត​សកម្មភាព​ទទួលបានពេញលេញ​ពីរបបសន្តិសុខសង្គម (SGA) ប៉ុន្តែ​គួរតែអាច​ទូទាត់គ្នាបាន​ដោយ​ការឧបត្ថម្ភធន ឬ លក្ខខណ្ឌពិសេស​ ធ្វើដូចនេះ​អ្នក​នឹង​មិន​បាត់បង់ (ឬ​ មិនអាច​ទទួល​បាន) អត្ថប្រយោជន៍​ទាំង​នោះឡើយ។