Menu Close

(9.7) តើការងារដែលមាន​លក្ខណៈ​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង​ជាអ្វី?

(9.7) តើការងារដែលមាន​លក្ខណៈ​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង​ជាអ្វី?

ការងារ​ដែល​មាន​លក្ខណៈប្រកួតប្រជែង​ជា​ការងារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅក្នុង​ការងារ​ដែល​បើក​ចំហរនៅលើ​ទី​ផ្សារ​ការងារ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជួយ​ពី​​អ្នក​ផ្សេង (ដូចជា​អ្នក​បង្វឹក​ការងារ)។​ ការគាំ​ពារ​ជា​លក្ខណៈ​ធម្ម​ជាតិ​របស់​អ្នក​អាច​នឹង​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់ ​អ្នក​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​នៅ​ក្នុង​ការងារ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង។ ការ​គាំ​ពារ​ជា​លក្ខណៈ​ធម្ម​ជាតិ​គឺ​ជា​ទំនាក់​ទំនង​បុគ្គល​របស់​អ្នក​​ដែល​អាច​​និង​មាន​ឆន្ទៈ​គាំ​ទ្រ​ដល់​អ្នក​ក្នុង​ការងារ​របស់​អ្នក​។ [1]ផ្នែក​ 4512(e).

References
1 ផ្នែក​ 4512(e).