Menu Close

(7.3) Loại dịch vụ nào của trung tâm khu vực có thể giúp tôi sống độc lập trong nhà riêng hoặc nhà thuê?

(7.3) Loại dịch vụ nào của trung tâm khu vực có thể giúp tôi sống độc lập trong nhà riêng hoặc nhà thuê?

Các dịch vụ chính được trung tâm khu vực cung cấp để giúp mọi người sống độc lập là đào tạo “kỹ năng sống độc lập” và “dị̣ch vụ hỗ trợ đời sống.”

Kỹ Năng Sống Độc Lập

Kỹ Năng Sống Độc Lập (gọi tắt là ILS) là những kỹ năng quý vị cần để sống độc lập trong cộng đồng của quý vị. Các chương trình ILS có thể dạy những kỹ năng này, như là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cá nhân và quản lý tiền bạc. [1]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(35). Trung tâm khu vực phải cung cấp ILS nếu dịch vụ này có trong IPP của quý vị. Người hướng dẫn ILS giúp quý vị học hoặc duy trì các kỹ năng để sống độc lập ở nhà riêng, hoặc để độc lập hơn khi sống ở nơi khác. [2]Mục 4688.05. Quý vị có thể đã có các kỹ năng tự lập cơ bản nhưng vẫn cần ILS trong một số lĩnh vực nhất định để tiếp tục sống độc lập. Ví dụ: quý vị có thể cần trợ giúp trong việc thanh toán hóa đơn hoặc lập kế hoạch cho bữa ăn.

Quý vị có thể nhận ILS trong nhà của cha mẹ quý vị, nhà của người thân, một cơ sở được cấp phép hoặc căn hộ riêng của quý vị. Quý vị sẽ nhận ILS cho đến khi quý vị học được các kỹ năng cần thiết để sống độc lập. Quý vị cũng có thể sử dụng ILS để thuê và giám sát một người nào đó trợ giúp quý vị tự chăm sóc bản thân hoặc các hoạt động mà quý vị không thể tự thực hiện và không được các cơ quan khác không cung cấp.

Một số trung tâm khu vực cho biết quý vị chỉ có thể nhận ILS trong một khoảng thời gian nhất định. Luật quy định rằng quý vị có quyền nhận ILS chừng nào quý vị còn cần và có thể mang đến lợi ích cho quý vị[3]Trong Williams kiện Macomber, 226 Báo Cáo Của California số 3 225 (1990), tòa án tuyên bố rằng “việc Trung Tâm Khu Vực dựa vào một chính sách cố định là không … Continue reading Quý vị có thể cần đánh giá các mức kỹ năng để chứng minh quý vị cần những dịch vụ này.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đời Sống

Dịch vụ hỗ trợ đời sống (gọi tắt là SLS) là các dịch vụ hỗ trợ những người khuyết tật về phát triển để họ có thể sống trong nhà hoặc căn hộ riêng của họ. SLS không dành cho những người muốn sống với cha mẹ hoặc người bảo hộ. [4]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 58613(a)(2)(B). Tuy nhiên, quý vị có thể nhận SLS nếu cha/mẹ của quý vị sống với quý vị.

Quý vị sẽ không bị từ chối dịch vụ hỗ trợ đời sống chỉ vì cấp độ hoặc loại khuyết tật mà quý vị mắc phải. Quý vị sẽ nhận dịch vụ hỗ trợ cần thiết với tần suất và trong khoảng thời gian quý vị còn cần dịch vụ đó, để quý vị có thể:

 • Sống trong nhà hoặc căn hộ quý vị sở hữu hoặc thuê,
 • Lựa chọn và xây dựng mối quan hệ trong cộng đồng, và                   
 • Sống như những người không khuyết tật, ở mức độ tối đa có thể. [5]Mục 4689.

Dịch vụ dành cho quý vị phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của quý vị. Mỗi kế hoạch SLS không giống nhau. SLS có thể là dịch vụ bất kỳ mà quý vị cần để sống độc lập. Ví dụ: quý vị có thể sử dụng SLS để giúp quý vị:

 • Phát triển một “vòng hỗ trợ”;[6]“Vòng Hỗ Trợ” là một nhóm người không chính thức nhưng biết danh tính của nhau và đáng tin cậy. Họ sẽ gặp gỡ và liên lạc thường xuyên, nếu cần, … Continue reading
 • Nhận đào tạo và sự hỗ trợ về các kỹ năng xã hội, hành vi và sinh hoạt hàng ngày,
 • Chọn, thuê và đào tạo những người giúp quý vị chăm sóc cá nhân
 • Học các kỹ năng mới,
 • Tham gia hoạt động lúc rảnh rỗi, giải trí, tâm linh hoặc các hoạt động khác trong cộng đồng địa phương,
 • Quản lý, chỉ đạo và sa thải trợ lý cá nhân,
 • Nhận chăm sóc y tế và sự hỗ trợ khác quý vị cần để hòa nhập vào cộng đồng, và
 • Phát triển các mục đích nghề nghiệp. [7]Mục 4689(c).

SLS quý vị nhận có thể thay đổi theo nhu cầu của quý vị.

References
1 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(35).
2 Mục 4688.05.
3 Trong Williams kiện Macomber, 226 Báo Cáo Của California số 3 225 (1990), tòa án tuyên bố rằng “việc Trung Tâm Khu Vực dựa vào một chính sách cố định là không nhất quán với mục đích đã nêu của Đạo Luật về việc cung cấp dịch vụ đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu của từng người bị khuyết tật về phát triển (Mục 4501)”. Do đó, các chính sách của trung tâm khu vực đặt ra giới hạn thời gian nghiêm ngặt cho các dịch vụ ILS và bỏ qua nhu cầu cá nhân của quý vị là đi ngược lại Đạo Luật Lanterman.
4 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California mục 58613(a)(2)(B).
5 Mục 4689.
6 “Vòng Hỗ Trợ” là một nhóm người không chính thức nhưng biết danh tính của nhau và đáng tin cậy. Họ sẽ gặp gỡ và liên lạc thường xuyên, nếu cần, để cung cấp sự hỗ trợ cho khách hàng, trong đó vòng này tồn tại là vì lợi ích của họ. Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 58601(a)(1).
7 Mục 4689(c).