Menu Close

(7.2) Nếu tôi muốn sống trong nhà riêng, tôi có phải chứng minh mình có thể sống độc lập không?

(7.2) Nếu tôi muốn sống trong nhà riêng, tôi có phải chứng minh mình có thể sống độc lập không?

Để sống một mình, trong căn hộ hoặc nhà ở, quý vị có quyền nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ của trung tâm khu vực để giúp quý vị. Luật quy định các dịch vụ và sự hỗ trợ giúp những người khuyết tật về phát triển sống như cách sống của những người không khuyết tật. Luật không quy định chỉ cung cấp dịch vụ cho những người cần ít sự trợ giúp để sống độc lập. Đạo Luật Lanterman trao cơ hội cho người lớn, bất kể mức độ khuyết tật về phát triển của họ, được sống trong nhà riêng hoặc nhà thuê của họ. Luật quy định sự hỗ trợ phải được cung cấp thường xuyên và trong khoảng thời gian cần thiết, khi đó là mục đích của IPP. [1]Mục 4689.

Ai cũng cần một số sự trợ giúp để sống “độc lập”. Chúng ta đều dựa vào người khác, như gia đình, bạn bè, hàng xóm, người làm vườn, thợ sửa ống nước và người trông trẻ để có được một số hỗ trợ. Quý vị có thể nhận sự hỗ trợ cần thiết từ gia đình, bạn bè và người chăm sóc được trả lương để sống độc lập.

References
1 Mục 4689.