Menu Close

(7.10) Nhà Gia Đình Cư Trú Độc Lập là gì?

(7.10) Nhà Gia Đình Cư Trú Độc Lập là gì?

Nhà Gia Đình Cư Trú Độc Lập là một phương án sắp xếp đời sống khác dành cho người lớn. [1]Mục 4689.1(c). Sự sắp xếp này khác với AFHA ở hai phương diện:

  1. Gia đình và (những) người khuyết tật không sống cùng nhà riêng. Gia đình cư trú độc lập sống trong một căn nhà liền kề hoặc gần nhà của (những) người khuyết tật này. Đó thường là một căn hộ thông tầng do AFHA sở hữu, thuê dài hạn hoặc ngắn hạn.
  2. Nhà Gia Đình Cư Trú Độc Lập được thiết kế để hỗ trợ tối đa ba người lớn mắc khuyết tật về phát triển bất kỳ, không cần chăm sóc điều dưỡng chuyên môn liên tục.

References
1 Mục 4689.1(c).