Menu Close

(7.21) Tôi có những quyền gì?

(7.21) Tôi có những quyền gì?

Dù quý vị sống ở đâu, luật trao cho người khuyết tật về phát triển các quyền cá nhân. Quý vị có quyền:

 • nhận dịch vụ trong môi trường ít hạn chế nhất và bảo vệ tự do cá nhân;
 • được tôn trọng, đảm bảo sự riêng tư và chăm sóc nhân đạo;
 • tham gia giáo dục công;
 • được chăm sóc y tế kịp thời;
 • tự do tôn giáo;
 • tương tác xã hội và tham gia cộng đồng;
 • tập thể dục và giải trí;
 • không bị tổn hại, kiềm chế quá mức, cô lập, lạm dụng, bỏ bê, không phải trải qua quy trình nguy hiểm và sử dụng thuốc quá mức;
 • đưa ra lựa chọn về nơi và người sống cùng quý vị cũng như những mối quan hệ và cách sử dụng thời gian;
 • điều tra kịp thời bất cứ sự lạm dụng nào;
 • mặc quần áo riêng và có tài sản cùng tiền bạc riêng;
 • tiếp cận không gian lưu trữ riêng;
 • gặp khách thăm hàng ngày;
 • tiếp cận điện thoại để thực hiện và nhận cuộc gọi cũng như gửi và nhận thư chưa mở;
 • từ chối các kỹ thuật điều chỉnh hành vi gây đau đớn hoặc sang chấn;
 • nhận dịch vụ bênh vực;
 • không bị phân biệt đối xử;
 • chất vấn quyết định điều trị; và
 • nộp đơn khiếu nại[1]Các Mục 4502, 4502.1 và 4503; Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California các mục 50510 và 50540.

References
1 Các Mục 4502, 4502.1 và 4503; Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California các mục 50510 và 50540.