Menu Close

(7.4) តើខ្ញុំទទួល​បាន​បំណិន ILS តាមរបៀបណា?

(7.4) តើខ្ញុំទទួល​បាន​បំណិន ILS តាមរបៀបណា?

ដើម្បី​ទទួល​បាន​បំណិន ILS ពីមជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់ សូមអនុវត្ត​តាម​ជំ​ហានដូចខាងក្រោម៖

សូមមើល ឯកសារបន្ថែម H អំពី​របៀបស្នើសុំការប្រជុំ IPP ។

អ្នក​និង​ក្រុមការងារ IPP របស់អ្នក​នឹង​ពិភាក្សាគ្នា​អំពីការគាំពារ​និង​សេវាកម្មនានា​ដែលអ្នក​ត្រូវការ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​បំណិន​ការរស់នៅ​ដោយឯករាជ្យ​របស់អ្នក។​ ទីភ្នាក់ងារ ទាំងនេះ​​ អាច​ជួយ​ដល់​អ្នក​ធ្វើផែន​ការ ILS របស់អ្នកបាន​៖

  • ​មជ្ឈ​មណ្ឌលថ្នាក់តំបន់របស់អ្នក។
  • Department of Developmental Services (DDS) – ទូរសព្ទទៅលេខ (916) 654-2140 ហើយ​សុំនិយាយ​ជាមួយ​នរណា​ម្នាក់​ដែល​ដឹង​អំពី​បំណិន ILS, ឬបញ្ជាទិញឯកសារបោះពុម្ព​របស់​ DDS។​
  • Disability Rights California