Menu Close

Phụ Lục A: Thuật Ngữ và Từ Viết Tắt Chung

Phụ Lục A: Thuật Ngữ và Từ Viết Tắt Chung

Hệ thống Khuyết Tật về Phát Triển (gọi tắt là DD) sử dụng nhiều thuật ngữ và từ viết tắt đặc biệt. Phụ lục này sẽ giúp quý vị, gia đình của quý vị và người bênh vực cho quý vị hiểu được từ ngữ chuyên môn.

Kỹ Năng Thích Ứng

Kỹ năng thích ứng giúp quý vị thích nghi tốt với các môi trường và tình huống. Ví dụ gồm có các kỹ năng giao tiếp, tự chăm sóc, sống tại nhà, tự chủ, công việc, sức khỏe, xã hội và an toàn.

ADL (Hoạt Động Sinh Hoạt Hàng Ngày)

ADL là các hoạt động thường ngày, như mặc quần áo, chuẩn bị bữa ăn, làm việc nhà, làm việc, đi học và sử dụng phương tiện giao thông.

Bênh Vực

Bênh vực là khi quý vị hoặc người khác chủ động đại diện và hỗ trợ cho nhu cầu cùng lợi ích của quý vị để quý vị có thể nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần.

Trợ Cấp Thanh Toán Trong Khi Chờ Đợi

Đây là quyền được tiếp tục nhận dịch vụ của quý vị trong khi chờ đợi quyết định của phiên điều trần công bằng hành chính. Để tiếp tục nhận dịch vụ, quý vị phải nộp đơn yêu cầu phiên điều trần trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận thông báo từ trung tâm khu vực cho biết dịch vụ của quý vị sẽ kết thúc hoặc bị cắt giảm.

Cơ Sở AM (Đi Lại Được) và Phi AM (Không Thể Đi Lại)

Những thuật ngữ này mô tả khách hàng mà cơ sở có thể phục vụ. Quý vị là khách hàng đi lại được nếu quý vị có thể đi bộ. Theo quy định phòng hỏa hoạn, nếu quý vị có thể đi bộ nhưng bị thiếu hụt nhận thức,và không thể rời khỏi cơ sở nếu không có sự trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể được coi là không thể đi lại.

Kháng Cáo

Kháng cáo là quy trình tố tụng phản đối quyết định chính thức. Trong cẩm nang này, kháng cáo là quy trình tố tụng phản đối quyết định từ chối hoặc giảm bớt dịch vụ của quý vị từ trung tâm khu vực hoặc trung tâm phát triển. Quy trình kháng cáo bao gồm cuộc họp không chính thức (tự nguyện), buổi hòa giải (tự nguyện) và phiên điều trần công bằng của tiểu bang.

Để biết thêm thông tin về kháng cáo, hãy xem Chương 10.

Ủy Ban Khu Vực

Xem Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển (State Council on Developmental Disabilities, SCDD). Đây là cách gọi hiện tại của Ủy Ban Khu Vực.

ARCA (Hiệp Hội Cơ Quan Trung Tâm Khu Vực)

ARCA là một hiệp hội gồm 21 trung tâm khu vực. ARCA thương lượng hợp đồng với DDS cho các trung tâm khu vực. ARCA cũng thay mặt tất cả trung tâm khu vực thể hiện lập trường về chính sách và lập pháp.

ARM (Mô Hình Cư Trú Thay Thế)

ARM là một hệ thống đánh giá đối với các Cơ Sở Chăm Sóc Cộng Đồng (Community Care Facility, CCF) phục vụ những người khuyết tật về phát triển.

Đánh Giá

Đánh giá là một cách để xác định các thế mạnh và nhu cầu của riêng quý vị cũng như các dịch vụ đáp ứng được những nhu cầu đó. Đánh giá có thể bao gồm các quan sát, xem xét hồ sơ của quý vị và kiểm tra chính thức. Trung tâm khu vực phải đánh giá quý vị để quyết định quý vị có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của trung tâm khu vực không trong vòng 120 ngày kể từ lần tiếp nhận đầu tiên. Họ phải thực hiện đánh giá trong vòng 60 ngày nếu thời gian chờ dài hơn sẽ gây rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của quý vị.

Thiết Bị Hỗ Trợ

Các vật dụng hoặc thiết bị giúp quý vị sống một cuộc sống bình thường và có ích hơn. Những thiết bị này có thể đa dạng từ đơn giản đến phức tạp.

Người Đại Diện Được Ủy Quyền

Người Đại Diện Được Ủy Quyền có thể lên tiếng thay quý vị để lợi ích và nhu cầu của quý vị có thể được đáp ứng. Người này có thể là cha/mẹ hoặc người giám hộ (nếu quý vị là trẻ vị thành niên), người bảo hộ (nếu quý vị là người lớn) của quý vị, người quý vị chọn hoặc người được Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển chỉ định cho quý vị.

Tự Kỷ

Tự kỷ là một thuật ngữ trong Đạo Luật Lanterman hiện được hầu hết các chuyên gia gọi là Rối Loạn Phổ Tự Kỷ (Autism Spectrum Disorder, ASD). Người tự kỷ gặp các vấn đề về tương tác và giao tiếp xã hội trong các môi trường khác nhau. Ngoài ra, họ có các kiểu hành vi, sở thích và hoạt động lặp lại và rập khuôn.

Mức độ nghiêm trọng của tự kỷ ở mỗi người mỗi khác, và việc chẩn đoán tự kỷ có thể khó khăn vì nhiều lý do. Nguyên nhân một phần là vì tự kỷ cùng các tình trạng khuyết tật khác có một số đặc điểm chung, như khả năng tương tác xã hội và hành vi xã hội bị suy giảm.

Để biết thêm thông tin về tự kỷ, hãy xem Chương 2.

Dịch Vụ Điều Chỉnh Hành Vi

Những dịch vụ và kỹ thuật này giúp quý vị thay đổi hoặc điều chỉnh hành vi để bảo vệ sự an toàn của quý vị, sự an toàn của người khác và cải thiện các kỹ năng của quý vị.

Quản Lý Trường Hợp hoặc Điều Phối Dịch Vụ

Cả hai thuật ngữ này đều có nghĩa là lập kế hoạch, tìm kiếm và nhận các dịch vụ quý vị cần. Trung tâm khu vực phải chủ động trợ giúp quý vị làm điều này. Thông thường, điều phối viên dịch vụ của quý vị là một nhân viên của trung tâm khu vực. Điều phối viên dịch vụ của quý vị cũng có thể được gọi là người quản lý trường hợp, nhân viên xã hội hoặc Điều Phối Viên Chương Trình Của Khách Hàng (Client Program Coordinator, CPC).

Khu Vực Phục Vụ

Khu vực phục vụ là khu vực địa lý mà một trung tâm khu vực phục vụ theo hợp đồng của họ với Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS).

CCF (Cơ Sở Chăm Sóc Cộng Đồng)

Những người khuyết tật về phát triển có thể sống hoặc đến CCF. CCF có thể là cơ sở nội trú (nhà tập thể) hoặc phi nội trú (chương trình ban ngày). Phòng Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng của Sở Dịch Vụ Xã Hội cấp phép cho các CCF. DDS thường đặt ra mức giá ở CCF cho khách hàng nhưng đôi khi trung tâm khu vực thương lượng giá.

Để biết thêm thông tin về CCF, hãy xem Chương 7.

CDER (Báo Cáo Thẩm Định Sự Phát Triển Của Khách Hàng)

CDER là một công cụ được các trung tâm khu vực sử dụng. CDER ghi nhận thông tin về tình trạng khuyết tật, mức độ thực hiện chức năng và các khiếm khuyết (bao gồm các vấn đề hành vi) của quý vị. CDER của quý vị sẽ được cập nhật tại cuộc họp IPP. Thông tin được thu thập bằng công cụ này có thể được kết hợp (mà không liệt kê tên khách hàng) để tóm tắt các đặc điểm của khách hàng theo một mô hình dịch vụ cụ thể hoặc trên khắp tiểu bang.

Bại Não

Bại não là một tình trạng ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát các chuyển động của quý vị. Nguyên nhân gây ra bệnh này là do các vấn đề về phát triển hoặc tổn thương đối với các phần não kiểm soát các chuyển động và tư thế. Nếu quý vị bị bại não, quý vị có thể khó thực hiện các việc vận động tinh (như viết hoặc dùng kéo), khó duy trì thăng bằng hoặc đi bộ và có các chuyển động không tự chủ. Triệu chứng của mỗi người không giống nhau và có thể thay đổi.

Bại não hầu hết thường bắt đầu từ lúc sinh ra hoặc trong vài năm đầu đời. Các dấu hiệu sớm thường xuất hiện trước 3 tuổi. Trẻ sơ sinh mắc bệnh bại não thường chậm đạt được các cột mốc phát triển, chẳng hạn như học lẫy, ngồi, bò, mỉm cười hoặc đi.

Để biết thêm thông tin về bại não, hãy xem Chương 2.

Vòng Hỗ Trợ

Đây là một nhóm không chính thức gồm những người gặp và trò chuyện với quý vị thường xuyên. Vòng hỗ trợ của quý vị có thể giúp quý vị bắt đầu và duy trì những hỗ trợ tự nhiên. Họ có thể giúp quý vị đạt được mục đích và mục tiêu IPP của quý vị. Những người trong vòng hỗ trợ của quý vị không được trả lương.

CMS (Trung Tâm Dịch Vụ Medicaid và Medicare)

CMS là một cơ quan liên bang giám sát việc tài trợ của Medicaid cho các tiểu bang. Medicaid hoàn lại tiền cho tiểu bang đối với nhiều dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho người khuyết tật về phát triển thông qua Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng của Medi-Cal. Để biết thêm thông tin về Miễn Trừ DD, hãy xem Chương 11.

Kỹ Năng Nhận Thức

Kỹ năng nhận thức được định nghĩa trong các quy định là khả năng giải quyết vấn đề, thích ứng với tình huống mới, tư duy trừu tượng hoặc học hỏi (hay “đạt được lợi ích”) từ kinh nghiệm. Xem 17 Bộ Luật Các Quy Định California § 54002.

Hội Nhập Cộng Đồng

Hội nhập nghĩa là quý vị tham gia cộng đồng trong ít nhất 4 lĩnh vực sau:

 • Quý vị sống trong môi trường cộng đồng điển hình, như nhà hoặc căn hộ (thay vì trong môi trường tách biệt, như cơ sở hoặc nhà điều dưỡng);
 • Quý vị tham gia văn hóa và lối sống địa phương. Ví dụ: quý vị là lao động nông trường trong cộng đồng nông thôn, sở hữu căn hộ hoặc nhà riêng, hoặc là thành viên của nhà thờ hoặc câu lạc bộ;
 • Quý vị có mối quan hệ với những người khác không được trả lương để giúp quý vị, như bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm hoặc vợ/chồng; và
 • Quý vị có quyền đưa ra lựa chọn về cuộc sống của riêng mình.

Hòa Nhập Cộng Đồng

Hòa nhập cộng đồng nghĩa là quý vị sống, làm việc và vui chơi ở cùng những địa điểm và theo cùng cách thức như những người không bị khuyết tật. Điều đó nghĩa là quý vị có mặt trong các cộng đồng tự nhiên. Đồng thời, quý vị có bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp, hoặc là thành viên trong các hiệp hội và ban cộng đồng. Hòa nhập cộng đồng là một phần quan trọng trong hội nhập cộng đồng nhưng đôi khi quý vị có thể cần thêm sự trợ giúp để hoàn toàn tham gia cộng đồng.

Tham Gia Cộng Đồng

Tham gia cộng đồng nghĩa là quý vị tham gia đời sống cộng đồng. Ví dụ: quý vị có thể hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, tham gia các câu lạc bộ hoặc hiệp hội địa phương, làm tình nguyện cho các dự án hoặc hoạt động cộng đồng hoặc sử dụng bác sĩ và nha sĩ cộng đồng cho việc chăm sóc sức khỏe của quý vị.

CIE (Việc Làm Cạnh Tranh Hòa Nhập)

CIE nghĩa là làm việc được trả lương (ít nhất là mức lương tối thiểu) trong cộng đồng cùng với người không khuyết tật. Công việc có thể là toàn thời gian hoặc bán thời gian, với cùng mức quyền lợi như những người lao động khác tại nơi quý vị làm việc. Các quyền lợi có thể bao gồm kỳ nghỉ và thời gian nghỉ ốm vẫn được hưởng lương, bảo hiểm sức khỏe và các chương trình tiết kiệm hưu trí. Quý vị cũng có cơ hội thăng tiến lên vị trí khác giống như những người lao động khác. Quý vị cũng có thể tự kinh doanh được coi như làm việc được trả lương.

Quyền Bảo Hộ

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên và cần trợ giúp trong các quyết định về đời sống hàng ngày, tòa có thể chỉ định một người hoặc cơ quan, gọi là người bảo hộ, để giúp quý vị. Người bảo hộ cá nhân đảm bảo quý vị có thực phẩm, quần áo và nhà ở. Người bảo hộ tài sản quản lý tiền bạc và tài sản khác của quý vị. Đôi khi, người bảo hộ cá nhân và người bảo hộ tài sản là cùng một người.

Nếu quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực (hoặc có thể hội đủ điều kiện trở thành khách hàng) và quý vị cần một số sự giúp đỡ (nhưng không nhiều), quý vị có thể có quyền bảo hộ hạn chế. Quyền bảo hộ hạn chế cho phép quý vị tự lực và độc lập hơn. Quyền này được gọi là hạn chế vì quý vị vẫn có thể chăm sóc cho bản thân và quản lý tiền bạc cùng tài sản của quý vị nếu tòa quyết định là quý vị có thể. Tòa có thể trao tối đa 7 quyền hạn cho người bảo hộ. Quyền hạn là khả năng ra quyết định thay mặt quý vị trong 7 lĩnh vực đó.

Khách Hàng

Đây là từ được Đạo Luật Lanterman sử dụng cho những người nhận dịch vụ của trung tâm khu vực.

CPC (Điều Phối Viên Chương Trình Của Khách Hàng)

CPC là tên khác của điều phối viên dịch vụ tại trung tâm khu vực. CPC cũng có thể được gọi là người quản lý trường hợp hoặc nhân viên xã hội.

CPP (Kế Hoạch Sắp Xếp Trong Cộng Đồng)

CPP giúp quý vị chuyển ra ngoài hoặc tránh phải vào ở trong môi trường hạn chế như trung tâm phát triển. Mỗi trung tâm khu vực phát triển CPP hàng năm. CPP được DDS phê duyệt và nằm trong ngân sách hàng năm.

CRA (Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng)

CRA đảm bảo các quyền công dân, pháp lý và dịch vụ của quý vị được bảo vệ nếu quý vị nhận dịch vụ từ trung tâm khu vực hoặc sống trong Trung Tâm Phát Triển Porterville hoặc Canyon Springs. CRA của quý vị cung cấp nhiều dịch vụ bênh vực.

CRA không làm việc cho trung tâm khu vực, Trung Tâm Phát Triển Porterville hoặc Canyon Springs. CRA và Trợ Lý của CRA tại trung tâm khu vực làm việc cho Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (Office of Clients Rights Advocacy, OCRA) của Disability Rights California. CRA tại Porterville và Canyon Springs làm việc cho Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển. Xem Chương 5 về Bênh Vực.

Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng

Các dịch vụ này cố gắng giải quyết vấn đề để giúp quý vị ở lại hoàn cảnh sống của quý vị. Các dịch vụ bao gồm sức khỏe tâm thần và điều chỉnh hành vi, dịch vụ nội trú ngắn hạn hoặc thêm nhân viên.

DC (Trung Tâm Phát Triển)

DC là cơ sở của tiểu bang dành cho những người bị khuyết tật về phát triển. Trước đây có nhiều DC. Hiện tại chỉ còn một DC – Trung Tâm Phát Triển Porterville. Ngoài ra, có một “cơ sở cộng đồng” giống như DC – Canyon Springs.

DD (Khuyết Tật Về Phát Triển)

Theo luật California, khuyết tật về phát triển (DD) là bại não, động kinh, tự kỷ, khuyết tật trí tuệ và các tình trạng khác liên quan chặt chẽ đến khuyết tật trí tuệ hoặc yêu cầu điều trị tương tự. Khuyết tật này không bao gồm các tình trạng tàn tật có tính chất là đơn thuần thuộc về thể chất. Tình trạng này phải bắt đầu trước 18 tuổi, có khả năng tiếp diễn vô hạn định và là “khuyết tật đáng kể”. Các trung tâm khu vực phải sử dụng định nghĩa này.

Định nghĩa của liên bang về DD rộng hơn và không yêu cầu chẩn đoán cụ thể. Các trung tâm khu vực không sử dụng định nghĩa này. Theo luật liên bang, DD phải:

 • bắt đầu trước 22 tuổi;
 • nghiêm trọng, mãn tính và có khả năng tiếp diễn vô hạn định và
 • gây ra những hạn chế nghiêm trọng trong ít nhất ba lĩnh vực của hoạt động chính trong cuộc sống:
  • Giao tiếp (ngôn ngữ tiếp thu và diễn đạt),
  • Học tập,
  • Tự chăm sóc,
  • Vận động,
  • Tự chủ,
  • Sống độc lập và
  • Tự túc kinh tế.

Theo định nghĩa của liên bang, trẻ từ 0 đến 9 tuổi cũng được coi là mắc DD nếu trẻ gặp tình trạng có thể gây ra DD nếu không được nhận các dịch vụ.

DDS (Sở Dịch Vụ Phát Triển)

DDS là sở tiểu bang chịu trách nhiệm triển khai và quản lý hệ thống dịch vụ theo Đạo Luật Lanterman. DDS phải đảm bảo hoàn cảnh sống, dịch vụ và sự hỗ trợ cho quý vị ở trong môi trường ít hạn chế nhất, hòa nhập nhất.

DDS phụ trách chương trình dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật về phát triển của California, bao gồm các cơ sở do tiểu bang điều hành của California và những dịch vụ tại cộng đồng dành cho cư dân California mắc khuyết tật về phát triển. DDS ký hợp đồng với các trung tâm khu vực để điều phối và đảm bảo quý vị nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ.

DHCS (Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe)

DHCS là cơ quan tiểu bang chịu trách nhiệm về chương trình Medicaid của California, được gọi là Medi-Cal. DHCS làm việc với DDS về Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng cho Người Khuyết Tật Về Phát Triển cùng các chương trình miễn trừ khác.

DHCS cấp phép cho tất cả cơ sở Chăm Sóc Trung Gian: ICF-DD, ICF-DD/H, ICF-DD/N và ICF-DD/CN. DHCS cũng cấp phép và giám sát các cơ sở điều dưỡng.

DHCS cũng có Phòng Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Services Division, MHSD). MHSD quản lý một số chương trình sức khỏe tâm thần dành cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên, Người Lớn và Người Cao Tuổi. Ban Cấp Phép Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Licensing, MHL) của DHCS cấp phép và giám sát các chương trình sức khỏe tâm thần toàn tiểu bang.

Disability Rights California

Disability Rights California là hệ thống bảo vệ và bênh vực của California. Đây là cơ quan phi lợi nhuận, làm việc với những người khuyết tật về phát triển. Disability Rights California bênh vực, giáo dục, điều tra và tranh tụng nhằm thúc đẩy các quyền, lòng tự trọng, cơ hội công bằng và lựa chọn cho tất cả những người khuyết tật về phát triển. Disability Rights California đã đổi tên từ Protection & Advocacy, Inc. vào năm 2008.

Disability Rights California đã và đang bảo vệ quyền của cư dân California bị khuyết tật về phát triển kể từ năm 1978. Disability Rights California hoạt động theo luật liên bang và tiểu bang để bảo vệ quyền của người khuyết tật về phát triển. Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (OCRA) là văn phòng của Disability Rights California, thuê và sắp xếp người bênh vực phục vụ khách hàng của trung tâm khu vực trên khắp tiểu bang.

DOF (Sở Tài Chính)

DOF là sở tiểu bang phụ trách tất cả ngân sách của cơ quan tiểu bang. DOF có thể phê duyệt, sửa đổi hoặc thay đổi ngân sách của cơ quan Tiểu Bang bất kỳ trước khi cấp tiền cho họ. DOF cũng phê duyệt khoản tăng ngân sách và chịu trách nhiệm về mọi quy định có tác động tài chính.

DOR (Sở Phục Hồi Chức Năng)

DOR là sở tiểu bang chịu trách nhiệm về các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp. Các dịch vụ này giúp quý vị nhận và duy trì việc làm cạnh tranh. DOR cũng cung cấp các dịch vụ việc làm được hỗ trợ ngắn hạn và các hỗ trợ khác.

DSM-5 (Cẩm Nang Chẩn Đoán và Thống Kê Các Rối Loạn Tâm Thần, Ấn Bản Thứ Năm)

Cẩm nang này có các mô tả và triệu chứng về “rối loạn tâm thần”, bao gồm khuyết tật trí tuệ, tự kỷ và các tình trạng tâm thần.

DSS (Sở Dịch Vụ Xã Hội)

DSS là sở tiểu bang chịu trách nhiệm về hệ thống Phúc Lợi Trẻ Em và Nhận Nuôi Tạm Thời, các chương trình Nhận Phúc Lợi Để Đi Làm, chương trình cho Người Khuyết Tật và Người Lớn, cơ sở chăm sóc cộng đồng được cấp phép và các chương trình khác của California. Phòng Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng (Community Care Licensing, CCL) của DSS cấp phép và giám sát các chương trình nội trú và ban ngày phục vụ người mắc DD.

Chẩn Đoán Kép

Quý vị có chẩn đoán kép nếu quý vị bị khuyết tật về phát triển và khuyết tật tâm thần.

Dịch Vụ Khẩn Cấp và Can Thiệp Khủng Hoảng

Các dịch vụ khẩn cấp và can thiệp khủng hoảng bảo vệ quý vị trước mối nguy hiểm tức thời đối với sức khỏe hoặc sự an toàn về thể chất hoặc tâm thần của quý vị, để giúp quý vị ở lại hoàn cảnh sống của quý vị. Trung tâm khu vực của quý vị cung cấp hoặc mua các dịch vụ này. Họ trước tiên phải cung cấp các dịch vụ can thiệp khủng hoảng mà không làm gián đoạn sắp xếp đời sống của quý vị. Nếu không được, họ phải thử nhà ở khẩn cấp trong cộng đồng có nhà của quý vị. Nếu không được, trung tâm khu vực phải giúp quý vị quay trở lại nơi quý vị muốn sống, với tất cả sự hỗ trợ cần thiết, sớm nhất có thể. Xem mục 4648(a)(10) trong WIC

Động Kinh

Động kinh là một tình trạng thần kinh khiến người ta dễ bị co giật. Co giật là sự thay đổi trong cảm giác, nhận thức hoặc hành vi do hiện tượng nhiễu loạn xung điện ngắn hạn trong não gây ra. Các cơn co giật có cường độ khác nhau. Một số cơn co giật gây ra rối loạn giác quan trong các khoảng thời gian ngắn. Những cơn co giật khác dẫn đến mất ý thức ngắn hạn, nhìn chằm chằm và co giật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương 2.

Tạo Điều Kiện

Tạo điều kiện bao gồm tài liệu, hướng dẫn đặc biệt, thiết bị được sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc trợ giúp cá nhân cho phép quý vị hiểu và giúp đưa ra quyết định về cuộc sống của quý vị.

Phiên Điều Trần Công Bằng

Đây là phiên điều trần hành chính trước thẩm phán. Tại phiên điều trần công bằng, quý vị và trung tâm khu vực mỗi bên đưa ra bằng chứng và trình bày lập trường bên phía quý vị về bất đồng. Thẩm phán sẽ đưa ra quyết định dựa trên Đạo Luật Lanterman.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình

Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình là các dịch vụ nhằm giúp gia đình sống cùng nhau và chăm sóc cho (những) người con mắc DD của họ.

FFA (Cơ Quan Gia Đình Nhận Nuôi)

Việc sắp xếp nhà FFA giống như chăm sóc nhận nuôi truyền thống. Sự khác biệt là FFA chứng nhận, đào tạo và hỗ trợ gia đình nhận nuôi. FFA giúp gia đình nhận nuôi chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt vì DD. FFA được DSS cấp phép.

FHA (Cơ Quan Nhà Gia Đình)

FHA là cơ quan tư nhân phi lợi nhuận và là bên cung cấp của trung tâm khu vực, họ:

 • Tuyển dụng, phê duyệt, đào tạo và giám sát các nhà cung cấp nhà gia đình;
 • Cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ cho các nhà cung cấp nhà gia đình; và
 • Giúp quý vị chuyển vào và ra khỏi nhà gia đình.

Danh Mục Thứ Năm

Danh mục thứ năm thực tế gồm hai danh mục. Danh mục này chỉ một tình trạng (1) liên quan chặt chẽ đến khuyết tật trí tuệ hoặc (2) cần điều trị tương tự. Để hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của trung tâm khu vực theo danh mục thứ năm, quý vị phải chứng minh:

 • Quý vị gặp phải tình trạng “liên quan chặt chẽ” đến khuyết tật trí tuệ, hoặc
 • Quý vị cần điều trị “tương tự” điều trị cho khuyết tật trí tuệ.

Pháp Y

Pháp y là khi một người dính líu đến hệ thống tư pháp hình sự.

Nhà Gia Đình Nhận Nuôi

Trong hệ thống trung tâm khu vực, nhà gia đình nhận nuôi là gia đình nhận sự đào tạo đặc biệt và trợ giúp liên tục để cung cấp nhà và hỗ trợ cho trẻ em.

Dịch Vụ Chung

Dịch vụ chung là dịch vụ của cơ quan phục vụ công chúng và nhận quỹ công. Trung tâm khu vực phải cố gắng nhận các dịch vụ quý vị cần từ cơ quan chung trước khi mua dịch vụ. Tuy nhiên, trung tâm khu vực của quý vị có thể mua dịch vụ trong khi giúp quý vị nhận các dịch vụ chung.

Nhà Tập Thể

Nhà tập thể thường là cơ sở sinh sống tập thể quy mô nhỏ bất kỳ dành cho người mắc DD thuộc mọi độ tuổi. Về mặt pháp lý, “nhà tập thể” là nhà chăm sóc cộng đồng được cấp phép với tối đa 6 người lớn. Các sắp xếp chỗ ở tập thể nhỏ khác có các tên pháp lý khác.

Miễn Trừ HCBS (Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng)

Miễn trừ HCBS là tài trợ của Medicaid liên bang để giúp các tiểu bang thanh toán cho những dịch vụ tại cộng đồng, như hỗ trợ đời sống và việc làm được hỗ trợ. California có miễn trừ cụ thể cho người khuyết tật về phát triển (Miễn Trừ DD) và một số miễn trừ khác mà người mắc DD có thể hội đủ điều kiện nhận. Ở California, nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị có quyền được báo cho biết về các Miễn Trừ HCBS cùng những dịch vụ được bao trả.

Một số khách hàng tham gia chương trình miễn trừ, một số khác thì không. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ của quý vị. Nếu quý vị tham gia chương trình miễn trừ, quý vị phải có cuộc họp IPP hàng năm. DHCS có thể xem xét và thay đổi quyết định của phiên điều trần công bằng ảnh hưởng đến các dịch vụ miễn trừ của quý vị.

ICF (Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian)

Đây là những cơ sở sức khỏe nội trú dành cho người mắc DD. Có các loại và quy mô cơ sở khác nhau, bao gồm: ICF-DD, ICF-DD-H, ICF-DD/N và ICF-DD/CN. Các cơ sở này đều được DHCS cấp phép và giám sát.

Thuật ngữ ICF-MR (Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian Cho Người Thiểu Năng Trí Tuệ) được các cơ quan liên bang sử dụng để gọi tất cả ICF.

XemChương 7 để biết thêm chi tiết.

IDT (Nhóm Liên Ngành)

IDT của quý vị là một nhóm những người họp mặt để chuẩn bị IPP của quý vị. Thuật ngữ này được sử dụng chủ yếu trong các môi trường hạn chế, nơi nhiều chuyên gia tham dự các cuộc họp. Trong luật, thuật ngữ “IDT” đã được thay bằng thuật ngữ “nhóm lập kế hoạch”. Xem WIC mục 4512(J). Một số trung tâm khu vực sử dụng IDT cho các cuộc họp đặc biệt với quý vị khi các kiểu chuyên gia khác nhau cùng tham dự.

IEP (Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân)

IEP là một văn bản kế hoạch cho việc học của quý vị. IEP của quý vị được phát triển tại cuộc họp IEP bởi nhóm lập kế hoạch của quý vị. Nhóm của quý vị phải bao gồm: quý vị, cha hoặc/và mẹ quý vị, giáo viên giáo dục đặc biệt, giáo viên giáo dục thông thường (nếu thích hợp) và đại diện học khu hoặc người quản lý trường học.

Tìm hiểu thêm về IEP trong Quyền và Trách Nhiệm về Giáo Dục Đặc Biệt của Disability Rights California tại: https://serr.disabilityrightsca.org/

IFSP (Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cho Từng Cá Nhân)

IFSP là một văn bản kế hoạch về các dịch vụ can thiệp sớm dành cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi hội đủ điều kiện và gia đình của trẻ.

Tìm hiểu thêm về IFSP trong Chương 12, Quyền và Trách Nhiệm về Giáo Dục Đặc Biệt của Disability Rights California tại: https://serr.disabilityrightsca.org/

IHSS (Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà)

IHSS là chương trình tại cộng đồng thanh toán cho các nhà cung cấp để hỗ trợ và chăm sóc những người khuyết tật, giúp họ có thể sống độc lập trong cộng đồng.

IHSS là chương trình tại cộng đồng thanh toán cho các nhà cung cấp để hỗ trợ và chăm sóc những người khuyết tật, giúp họ có thể sống độc lập trong cộng đồng.

ILS (Dịch Vụ Sống Độc Lập)

ILS cung cấp hai loại dịch vụ. Đào tạo ILS giúp quý vị học các kỹ năng cần thiết để sống độc lập, chẳng hạn như nấu ăn, dọn dẹp, vệ sinh đầu tóc và quản lý tiền bạc. Quý vị cũng có thể nhận các dịch vụ ILS liên tục nếu quý vị có các kỹ năng tự lập cơ bản nhưng cần sự trợ giúp liên tục để duy trì sắp xếp đời sống của quý vị.

Hòa Nhập

Xem Hòa Nhập Cộng Đồng bên trên.

Khuyết Tật Trí Tuệ

Cẩm Nang Chẩn Đoán và Thống Kê Các Rối Loạn Tâm Thần, Ấn Bản Thứ Năm, cho biết người bị khuyết tật trí tuệ có cả hai loại vấn đề:

 • Vấn đề ở chức năng trí tuệ (lý luận, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, tư duy trừu tượng, phán đoán, học thuật và học hỏi từ kinh nghiệm). Chức năng trí tuệ thường được đánh giá bằng các bài kiểm tra IQ chấm điểm số. Khuyết tật trí tuệ thường không cao hơn phạm vi từ 65 đến 75 điểm.
 • Vấn đề ở chức năng thích nghi dẫn đến việc không đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển và văn hóa xã hội đối với tính độc lập của cá nhân và trách nhiệm xã hội. Khi không có sự hỗ trợ, các vấn đề sẽ giới hạn chức năng ở một hoặc nhiều hoạt động trong cuộc sống hàng ngày (giao tiếp, tham gia xã hội và sống độc lập, trong nhiều môi trường, chẳng hạn như nhà ở, nơi làm việc, trường học và cộng đồng).

Những vấn đề ở chức năng này phải tồn tại trong thời kỳ phát triển của cuộc đời, tức là trong thời thơ ấu hoặc những năm niên thiếu. Theo Đạo Luật Lanterman, một người phải gặp các vấn đề này trước 18 tuổi. Để biết thêm thông tin về Khuyết Tật Trí Tuệ, xem Chương 2.

IPC (Điều Phối Viên Chương Trình Cá Nhân)

IPC là người làm việc tại Trung Tâm Phát Triển và điều phối IPP của quý vị.

IPP (Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân)

IPP là một văn bản kế hoạch được nhóm lập kế hoạch của quý vị phát triển tại cuộc họp. IPP của quý vị phản ánh những mục đích và mục tiêu đã thống nhất cũng như xác định các dịch vụ và sự hỗ trợ mà quý vị muốn và cần để đạt được mục đích. Trung tâm khu vực phải đảm bảo quý vị nhận các dịch vụ đã liệt kê trong IPP của quý vị.

Để biết thêm thông tin về IPP, hãy xem Chương 4.

Đạo Luật Lanterman (Đạo Luật Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Về Phát Triển Lanterman)

Đạo Luật Lanterman là tên của luật ở California, trao cho những người khuyết tật về phát triển quyền nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ cần thiết trong môi trường ít hạn chế nhất, hòa nhập nhất. Luật này thiết lập hệ thống trung tâm khu vực và Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển. Đạo Luật Lanterman có trong Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế (Welfare and Institutions, W&I) mục 4500 và các mục sau.

Khuyết Tật Học Tập

Khuyết tật học tập là một nhóm các khuyết tật gây khó khăn cho việc học các kỹ năng học thuật mới. Người bị khuyết tật học tập có thể không thực hiện được một số kỹ năng tốt như kỳ vọng cho trí thông minh của người đó. Ví dụ: chứng khó đọc gây khó khăn cho việc đọc, theo đó làm khó học từ việc đọc.

Người giám hộ hợp pháp là một người lớn được tòa trao thẩm quyền hợp pháp để chăm sóc trẻ em dưới 18 tuổi và/hoặc tài sản của trẻ.

Người giám hộ cá nhân chịu trách nhiệm về mặt pháp luật cho nhu cầu thể chất, y tế và giáo dục của trẻ.

Người giám hộ tài sản chịu trách nhiệm về mặt pháp luật cho tài sản của trẻ.

LRE (Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất)

LRE là yêu cầu pháp lý của liên bang và tiểu bang cho biết quý vị có quyền nhận dịch vụ trong môi trường hòa nhập và toàn diện nhất, bất kể mức độ khuyết tật của quý vị. Nhờ đó, quý vị có thể sống cuộc sống độc lập, có ích và bình thường nhất có thể.

Buổi Hòa Giải

Nếu quý vị và một người khác (hoặc tổ chức) không đồng ý về các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị, quý vị có thể gặp họ và người hòa giải để cố tìm ra giải pháp. Cuộc gặp này được gọi là buổi hòa giải. Người hòa giải là người giúp quý vị và bên còn lại thống nhất. Buổi hòa giải là bước không bắt buộc trong quy trình kháng cáo trung tâm khu vực nhưng có thể hữu ích và nhanh chóng hơn việc tiến hành phiên điều trần.

Medi-Cal

Medi-Cal cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp hoặc người khuyết tật. Chính quyền liên bang và tiểu bang thanh toán cho Medi-Cal.

Medicare

Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho người hội đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội hoặc Hưu Trí và người phụ thuộc của họ.

Đào Tạo Vận Động

Đào tạo vận động giúp quý vị sử dụng phương tiện giao thông độc lập nhất có thể.

Sự Hỗ Trợ Tự Nhiên

Sự hỗ trợ tự nhiên là sự kết nối và mối quan hệ gia đình và cộng đồng giúp quý vị nâng cao hoặc duy trì chất lượng và an sinh cuộc sống.

OAH (Văn Phòng Điều Trần Hành Chính)

OAH thực hiện phiên điều trần khi quý vị có bất đồng với trung tâm khu vực và quý vị kháng cáo. OAH có các Thẩm Phán Luật Hành Chính (ALJ) lắng nghe trường hợp và đưa ra quyết định dựa trên Đạo Luật Lanterman.

OCRA (Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng)

OCRA là văn phòng của DRC, thuê Người Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (gọi tắt là CRA) cho khách hàng ở 21 trung tâm khu vực.

People First

People First là tổ chức tự bênh vực của những người khuyết tật về phát triển. Ở California, có một tổ chức People First cho toàn tiểu bang và các hội địa phương ở hầu hết các khu vực.

Lập Kế Hoạch Tập Trung Vào Con Người

Quy Trình IPP của quý vị phải tập trung vào con người, nghĩa là quy trình này phải tập trung vào quý vị cùng các lựa chọn, sở thích và nhu cầu của quý vị. Lập kế hoạch tập trung vào con người là cách làm việc hướng tới tương lai mà quý vị mong muốn cho bản thân.

Nhóm Lập Kế Hoạch

Nhóm lập kế hoạch của quý vị là nhóm giúp quý vị phát triển IPP. Nhóm lập kế hoạch của quý vị gồm có: quý vị, cha mẹ hoặc người giám hộ được chỉ định hợp pháp (nếu quý vị là người vị thành niên), người bảo hộ được chỉ định hợp pháp (nếu quý vị là người lớn và chịu sự bảo hộ), một hoặc nhiều người đại diện của trung tâm khu vực (bao gồm điều phối viên dịch vụ được chỉ định tại trung tâm khu vực) và bất kỳ người nào quý vị mời (kể cả nhà cung cấp dịch vụ).

Quỹ POS (Mua Dịch Vụ)

Trung tâm khu vực sử dụng quỹ POS để mua các dịch vụ từ nhà cung cấp cho khách hàng. Mỗi trung tâm khu vực có hợp đồng với DDS bao gồm quỹ POS.

Chính Sách POS (Mua Dịch Vụ)

Các chính sách POS là hướng dẫn do trung tâm khu vực tạo ra về các loại và lượng dịch vụ họ sẽ phê duyệt tại cuộc họp IPP của quý vị. Các chính sách POS thường đặt ra yêu cầu về tính đủ điều kiện và lượng cho một số sự hỗ trợ và dịch vụ nhất định. Các chính sách POS có giới hạn nhất định vi phạm quyền hợp pháp của quý vị đối với dịch vụ là trái pháp luật. Quý vị có quyền đối với những dịch vụ được lập kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Tất cả các chính sách POS phải có một điều khoản ngoại lệ để các dịch vụ dành cho quý vị có thể được quyết định tại cuộc họp IPP cho phù hợp với nhu cầu của quý vị.

Bác Sĩ Tâm Thần

Bác sĩ tâm thần là bác sĩ y khoa có giấy phép hành nghề, được đào tạo đặc biệt và có kinh nghiệm về các rối loạn tâm thần diễn tiến.

Chuyên Gia Tâm Lý

Chuyên gia tâm lý là chuyên gia có giấy phép hành nghề ở trình độ tiến sĩ, được đào tạo và có kinh nghiệm về sức khỏe tâm thần.

RC (Trung Tâm Khu Vực)

RC là các cơ quan cộng đồng phi lợi nhuận tư nhân cung cấp thẩm định, điều phối dịch vụ và mua dịch vụ cho quý vị và gia đình quý vị. Một luật của California gọi là Đạo Luật Lanterman yêu cầu thiết lập các trung tâm khu vực trên toàn tiểu bang. Trung tâm khu vực ký hợp đồng với DDS.

Có 21 RC ở California:

ACRC         Trung Tâm Khu Vực Alta California

CVRC         Trung Tâm Khu Vực Central Valley

ELARC       Trung Tâm Khu Vực Đông Los Angeles

FNRC         Trung Tâm Khu Vực Far Northern

FDLRC       Trung Tâm Khu Vực Frank D. Lanterman

GGRC        Trung Tâm Khu Vực Golden Gate

HRC           Trung Tâm Khu Vực Harbor

IRC             Trung Tâm Khu Vực Inland

KRC           Trung Tâm Khu Vực Kern

NBRC         Trung Tâm Khu Vực North Bay

NLACRC    Trung Tâm Khu Vực Bắc Hạt Los Angeles

RCRC         Trung Tâm Khu Vực Redwood Coast

RCEB         Trung Tâm Khu Vực East Bay

RCOC         Trung Tâm Khu Vực Quận Cam

SARC         Trung Tâm Khu Vực San Andreas

SDRC         Trung Tâm Khu Vực San Diego

SGPRC      Trung Tâm Khu Vực San Gabriel/Pomona

SCLARC    Trung Tâm Khu Vực Trung Nam Los Angeles

TCRC         Trung Tâm Khu Vực Tri-Counties

VMRC         Trung Tâm Khu Vực Valley Mountain

WRC           Trung Tâm Khu Vực Westside

Quy Định

Quy định là một bộ các quy tắc và hướng dẫn được thiết lập và thi hành bởi cơ quan chính phủ để thực hiện ý nghĩa và định nghĩa của một số luật.

Giấy Cho Phép

Giấy cho phép cho phép xem và sao chép tài liệu và hồ sơ. RC cần xem một số tài liệu và hồ sơ y tế, tâm lý và học thuật khi họ đánh giá quý vị. Những hồ sơ này là bí mật. Quý vị (hoặc cha/mẹ, người bảo hộ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý vị) phải ký vào giấy cho phép để cho phép trung tâm khu vực xem và sao chép hồ sơ của quý vị.

Chăm Sóc Tạm Thời

Chăm sóc tạm thời là khi người nào đó cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc và giám sát phi y tế tạm thời theo lịch, thỉnh thoảng hoặc thường xuyên để:

 • Giúp thành viên gia đình giữ quý vị tại nhà;
 • Cung cấp cho quý vị sự chăm sóc và giám sát khi gia đình của quý vị vắng mặt;
 • Cho phép thành viên gia đình tạm nghỉ chăm sóc quý vị; và
 • Cung cấp nhu cầu tự lập cơ bản và các hoạt động hàng ngày khác của quý vị, bao gồm tương tác, giao lưu xã hội và sinh hoạt thường ngày thường do gia đình quý vị thực hiện.

RRDP (Dự Án Phát Triển Nguồn Lực Khu Vực)

Dự Án Phát Triển Nguồn Lực Khu Vực thuộc Sở Dịch Vụ Phát Triển. RRDP:

 • Giúp quý vị chuyển từ môi trường hạn chế như DC vào cộng đồng.
 • Đánh giá quý vị để có nhiều sự hỗ trợ hơn, giúp quý vị tiếp tục sống trong cộng đồng.
 • Sắp xếp và đánh giá quý vị nếu quý vị cần dịch vụ can thiệp khủng hoảng cấp tính.
 • Cung cấp đào tạo cho khách hàng, gia đình, nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên trung tâm khu vực.
 • Giao tiếp với các trung tâm khu vực về việc phát triển Kế Hoạch Sắp Xếp Trong Cộng Đồng hàng năm.

Xem Chương 8 để biết thêm thông tin.

SCDD (Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển)

SCDD là cơ quan tiểu bang độc lập giúp lập kế hoạch, điều phối, giám sát và thẩm định các dịch vụ dành cho quý vị và gia đình quý vị. Luật liên bang quy định SCDD phải đề xuất các cách để cải thiện và gia tăng dịch vụ. SCDD đưa các đề xuất của họ vào Kế Hoạch Tiểu Bang và gửi Kế Hoạch này lên chính quyền liên bang.

Theo luật tiểu bang, SCDD phải nghiên cứu cách người khuyết tật về phát triển nhận các dịch vụ dành cho họ. Nếu có thiếu sót trong dịch vụ, SCDD sẽ đề xuất với DDS cách nhận các dịch vụ cần thiết. SCDD cũng sử dụng tiền của liên bang để trợ cấp cho việc phát triển các dịch vụ mới hoặc cho các dự án tự bênh vực. Các văn phòng của SCDD trước đây được gọi là Ủy Ban Khu Vực. Nhân viên trong các văn phòng của SCDD có thể cung cấp sự trợ giúp và đào tạo cho quý vị. 

Tự Bênh Vực

Tự bênh vực nghĩa là trình bày và truyền đạt lợi ích của chính quý vị, đưa ra lựa chọn của riêng quý vị và kiểm soát môi trường của quý vị.

Mất Cảm Giác

Thuật ngữ này chỉ việc mất một hoặc nhiều giác quan trong số 5 giác quan (thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác hoặc khứu giác).

Điều Phối Dịch Vụ hoặc Quản Lý Trường Hợp

Thuật ngữ này chỉ trách nhiệm chủ động hỗ trợ quý vị của trung tâm khu vực trong việc lập kế hoạch chương trình cũng như tìm và nhận các dịch vụ cần thiết. Điều phối viên dịch vụ của quý vị là người chịu trách nhiệm điều phối dịch vụ hoặc quản lý trường hợp. Thông thường, điều phối viên dịch vụ của quý vị là nhân viên của trung tâm khu vực. Điều phối viên dịch vụ cũng có thể được gọi là người quản lý trường hợp, nhân viên xã hội hoặc CPC.

Tự Xác Định

Tự xác định nghĩa là quý vị có quyền đưa ra lựa chọn về cuộc sống của riêng mình, có cùng các quyền và trách nhiệm như mọi người khác, và lên tiếng cũng như bênh vực cho bản thân.

Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP)

Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP) của California là một cách để nhận dịch vụ của trung tâm khu vực. Trong SDP, khách hàng và gia đình của họ có nhiều sự tự do, khả năng kiểm soát và trách nhiệm hơn trong việc chọn các dịch vụ và sự hỗ trợ để giúp họ đạt được các mục tiêu trong Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP). Chương trình này cung cấp cho quý vị ngân sách để mua dịch vụ theo cách quý vị muốn. Tự Xác Định hiện được cung cấp cho tất cả khách hàng hội đủ điều kiện tại trung tâm khu vực. Xem Chương 3 để biết thêm thông tin.

SLA (Sắp Xếp Hỗ Trợ Đời Sống)

SLA là các dịch vụ hỗ trợ đời sống của quý vị cùng với bất kỳ sự hỗ trợ nào khác, như chương trình ban ngày.

SLS (Dịch Vụ Hỗ Trợ Đời Sống)

SLS giúp quý vị sống trong nhà hoặc căn hộ riêng hoặc đi thuê. SLS có thể được cung cấp với tần suất và trong khoảng thời gian quý vị cần. Quý vị có thể nhận nhiều dịch vụ và sự hỗ trợ để giúp quý vị sống tại nhà riêng, bao gồm đào tạo và hỗ trợ các kỹ năng xã hội, hành vi và sinh hoạt hàng ngày, trợ giúp tìm kiếm, sửa đổi và bảo dưỡng nhà cửa, hàng xóm chăm sóc có trả tiền và người sống cùng chăm sóc có trả tiền. SLS nhằm mục đích hỗ trợ quý vị sống cuộc sống bình thường và hội nhập cộng đồng. SLS giải quyết “bức tranh tổng thể” về cuộc sống của quý vị.

SNF (Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn)

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chuyên môn kéo dài.

An Sinh Xã Hội

An Sinh Xã Hội là một chương trình liên bang bắt đầu vào năm 1935. Chương trình này bao gồm các chương trình bảo hiểm khuyết tật, hưu trí và SSI.

SSDI (Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội)

SSI là chương trình của Sở An Sinh Xã Hội cung cấp tiền phúc lợi hàng tháng cho những người (hoặc con cái, người lớn phụ thuộc bị khuyết tật, hoặc vợ/chồng của họ) đã làm việc và đóng tiền vào quỹ An Sinh Xã Hội và trở thành khuyết tật. Chương trình này cũng kèm theo Medicare sau khi quý vị nhận phúc lợi này 24 tháng liên tục.

SSI (Thu Nhập An Sinh Bổ Sung)

SSI là chương trình của Sở An Sinh Xã Hội dành cho người có thu nhập thấp mắc khuyết tật hoặc trên 65 tuổi. SSI cung cấp tiền mặt cho thực phẩm và nơi ở cơ bản.

Tổ Chức Bên Liên Quan

Những tổ chức toàn tiểu bang này đại diện cho lợi ích của khách hàng, thành viên gia đình, nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức bênh vực toàn tiểu bang.

Quy Chế

Quy chế là một luật được cơ quan lập pháp thông qua và thống đốc ký. Đạo Luật Lanterman là một bộ các quy chế về những dịch vụ và quyền được đảm bảo cho người khuyết tật về phát triển.

Khuyết Tật Đáng Kể

Quy định của Sở Dịch Vụ Phát Triển định nghĩa khuyết tật đáng kể là “khiếm khuyết nghiêm trọng về chức năng nhận thức và/hoặc xã hội”. Điều này nghĩa là quý vị bị khuyết tật đáng kể do một khiếm khuyết nghiêm trọng với:

 • Chức năng nhận thức của quý vị (khả năng tư duy, khả năng lập luận của quý vị)
 • Chức năng xã hội của quý vị (quan hệ của quý vị với người khác).

Chức năng nhận thức của quý vị (khả năng tư duy, khả năng lập luận của quý vị)Chức năng xã hội của quý vị (quan hệ của quý vị với người khác).

 • Kỹ năng giao tiếp (ngôn ngữ tiếp thu và diễn đạt)
 • Học tập
 • Tự chăm sóc
 • Vận động
 • Tự chủ
 • Sống độc lập
 • Tự túc kinh tế

Theo luật này, các tình trạng khuyết tật đáng kể đòi hỏi việc “lập kế hoạch liên ngành” và “điều phối dịch vụ” để trợ giúp quý vị “đạt tiềm năng tối đa của bản thân”.

Để hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của trung tâm khu vực, quý vị không chỉ phải có chẩn đoán hoặc tình trạng phù hợp với một trong năm danh mục hội đủ điều kiện mà chẩn đoán hay tình trạng đó còn phải cấu thành “khuyết tật đáng kể” đối với quý vị.

Để biết thêm thông tin, xem Chương 2.

Bên Cung Cấp

Bên cung cấp là người hoặc cơ quan được trung tâm khu vực phê duyệt và trả tiền để cung cấp dịch vụ.

Ký Hợp Đồng Cung Cấp

Thuật ngữ này có nghĩa là trung tâm khu vực đã đảm bảo bên cung cấp đáp ứng tất cả các yêu cầu để cung cấp dịch vụ. Trung tâm khu vực cung cấp cho mỗi bên cung cấp một số ID, mã dịch vụ và mã phụ để bên cung cấp nhận thanh toán cho các dịch vụ đã cung cấp.

Phiếu Mua Hàng

Phiếu mua hàng là phiếu hay sự ủy quyền khác bằng văn bản cho dịch vụ, chẳng hạn như chăm sóc tạm thời hoặc chăm sóc ban ngày. Trung tâm khu vực có thể cung cấp phiếu mua hàng cho quý vị hoặc gia đình quý vị. Quý vị tự chọn nhà cung cấp dịch vụ và thanh toán bằng phiếu mua hàng.

WIC (Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế)

WIC là lĩnh vực trong luật của California bao gồm Đạo Luật Lanterman.