Menu Close

Phụ Lục I: Thông Tin Trợ Giúp Lập Kế Hoạch Cuộc Họp IPP

Phụ Lục I: Thông Tin Trợ Giúp Lập Kế Hoạch Cuộc Họp IPP

Tờ thông tin này có thể giúp quý vị lập kế hoạch cho Cuộc Họp IPP của mình. Sử dụng tờ thông tin này để giúp quý vị suy nghĩ về những điều quý vị muốn có. Quý vị nên trò chuyện về tất cả những điều quý vị muốn có trong cuộc họp IPP.

Nơi Sinh Sống

Quý vị muốn sống ở đâu?

 • Ở nơi tôi đang sống
 • Nơi ở của bố mẹ tôi
 • Nơi ở của riêng tôi
 • Với gia đình nhận nuôi (Cơ Quan Nhà Gia Đình Người Lớn)
 • Nhà tập thể
 • Nơi ở được hỗ trợ
 • Sống Độc Lập
 • Nơi ở của riêng tôi với người cùng phòng
 • Nơi ở khác

Quý vị cần những dịch vụ nào để giúp quý vị sống ở nơi mình mong muốn?

 • Đào tạo thêm
 • Trợ giúp quản lý tiền bạc của tôi
 • Người trợ giúp hoặc người cùng phòng
 • Trợ giúp tìm nơi sinh sống
 • Một người cung cấp cho tôi hỗ trợ và trợ giúp thường xuyên
 • Trợ giúp mua sắm, nấu ăn và/hoặc dọn dẹp
 • Được an toàn
 • Dịch vụ khác

Công Việc và Trường Học

Quý vị muốn đi làm hoặc đi học ở đâu?

 • Ở nơi tôi đang làm việc
 • Ở nơi tôi đang đi học
 • Trường học hoặc công việc khác
 • Nhận một công việc cạnh tranh, hòa nhập (ít nhất ở mức lương tối thiểu và với người không khuyết tật)
 • Quý vị có ý kiến khác?

Quý vị muốn tham gia vào kiểu công việc hoặc kiểu trường học nào?

 • Việc làm có trả lương
 • Công việc tình nguyện – những việc làm quý vị thấy thích thú?
 • Kiểu công việc khác
 • Đại học
 • Lớp học giáo dục người lớn
 • Kiểu trường học khác

Quý vị cần dịch vụ nào để trợ giúp quý vị làm việc hoặc đi học?

 • Giúp cập nhật hồ sơ xin việc
 • Giúp nộp đơn xin việc
 • Người đào tạo việc làm hoặc nhân viên trợ giúp trong công việc
 • Gia sư hoặc người ghi chép
 • Đào tạo tại hoặc ngoài chỗ làm
 • Lối vào nơi làm việc hoặc lớp học (chẳng hạn như đoạn đường dốc)
 • Dịch vụ vận chuyển
 • Dịch vụ hoặc sự hỗ trợ khác

Giải Trí

Quý vị muốn làm gì vào thời gian rỗi?

 • Thăm bạn bè
 • Tập thể dục
 • Mua sắm
 • Đi xem phim hoặc kịch
 • Hoạt động tình nguyện
 • Chơi thể thao
 • Nghe nhạc
 • Xem TV
 • Đọc sách
 • Sở thích riêng
 • Hẹn hò
 • Tham gia nhóm tự bênh vực hoặc People First
 • Trợ giúp bênh vực cho những người khác
 • Hoạt động khác

Quý vị cần những dịch vụ nào để giúp quý vị làm những việc muốn làm?

 • Đào tạo
 • Người trợ giúp
 • Người hỗ trợ
 • Dịch vụ vận chuyển
 • Nhóm bạn
 • Vật tư hoặc thiết bị
 • Dịch vụ hoặc sự hỗ trợ khác

Y Tế và Sức Khỏe

Quý vị cần dịch vụ y tế hoặc dịch vụ sức khỏe nào?

 • Bác sĩ
 • Tư vấn
 • Nha sĩ
 • Thuốc men
 • Giáo dục giới tính (tình dục an toàn, tránh thai)
 • Dinh dưỡng và chế độ ăn kiêng
 • Tập thể dục
 • Các dịch vụ sức khỏe khác

Quý vị cần hỗ trợ nào khác để tiếp cận với dịch vụ y tế hoặc sức khỏe?

 • Đào tạo
 • Người trợ giúp
 • Người để đặt câu hỏi
 • Người bênh vực hoặc luật sư
 • Người hỗ trợ
 • Hỗ trợ khác

Những Việc Khác

Quý vị muốn được trợ giúp cho những việc gì khác?

 • Nấu ăn
 • Dịch vụ vận chuyển
 • Mua sắm
 • Dọn dẹp nơi ở của tôi
 • Gặp gỡ nhiều người hơn và kết bạn
 • Hẹn hò
 • Tìm hiểu về quan hệ tình dục và tình dục an toàn
 • Sống hòa hợp với mọi người hơn
 • Tự bênh vực và biết về các quyền của tôi
 • Các vấn đề về An Sinh Xã Hội, SSI hoặc những phúc lợi khác
 • Tự bảo vệ
 • Tham gia vào ủy ban hoặc Ban Giám Đốc
 • Tìm hiểu về tự xác định
 • Trợ giúp khác

Quý vị cần những dịch vụ nào khác?

 • Đào tạo
 • Người trợ giúp
 • Người để đặt câu hỏi
 • Trợ giúp thành lập một nhóm bạn
 • Người bênh vực hoặc luật sư
 • Cố vấn
 • Người hỗ trợ
 • Dịch vụ khác