Menu Close

Phụ Lục J: Sử Dụng IPP để Lập Kế Hoạch cho Các Hoạt Động Cộng Đồng

Phụ Lục J: Sử Dụng IPP để Lập Kế Hoạch cho Các Hoạt Động Cộng Đồng

Việc tham gia vào cộng đồng là một phần quan trọng trong cuộc sống. Quý vị hãy hỏi bản thân những câu hỏi bên dưới. Câu trả lời sẽ giúp quý vị quyết định những hoạt động cộng đồng phù hợp nhất với quý vị. Và quý vị có thể lập kế hoạch cho những hoạt động này tại cuộc họp IPP của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ để có thể làm được những việc này.

Thông Tin Về Quý Vị

 1. Quý vị nghĩ bản thân có những điểm tốt gì?
 2. Người khác quý mến những đức tính gì ở quý vị?
 3. Người khác ngưỡng mộ những tài năng nào ở quý vị?
 4. Quý vị thích điểm gì ở người khác hoặc những việc họ làm?
 5. Quý vị thích đến những nơi nào? Quý vị thấy hứng thú nhất với điều gì?
 6. Quý vị thích những loại hoạt động nào?
 7. Quý vị thích: lịch trình theo kế hoạch/lịch trình linh hoạt
 8. Quý vị cảm thấy năng động nhất vào: sáng/chiều/đêm

Tương Lai Của Quý Vị

 1. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì?
 2. Quý vị muốn sử dụng thời gian một ngày như thế nào?
 3. Quý vị muốn đời sống xã hội như thế nào?
 4. Quý vị muốn tham gia cộng đồng như thế nào?
 5. Quý vị muốn học cách làm việc gì?
 6. Quý vị muốn học thêm về điều gì?
 7. Quý vị muốn học những điều này ở đâu?

Cộng Đồng Của Quý Vị

 1. Quý vị là thành viên của những nhóm nào trong cộng đồng? Quý vị muốn tham gia những nhóm nào khác?
 2. Quý vị muốn thường xuyên đến nơi nào trong cộng đồng (ít nhất một lần/tháng)?
 3. Quý vị muốn thường xuyên đến nơi nào khác trong cộng đồng? Quý vị đi đâu trong cộng đồng mà tại đó mọi người biết tên quý vị? Ở nơi nào quý vị muốn mọi người biết tên quý vị?
 4. Quý vị có đi nhà thờ hoặc đến các cuộc gặp tâm linh khác không? (Những cuộc gặp nào?)
 5. Nếu không, quý vị có muốn đi nhà thờ hoặc đến các cuộc gặp tâm linh khác không? (Những cuộc gặp nào?) Quý vị đến những sự kiện văn hóa hoặc cộng đồng nào? Quý vị muốn đến những sự kiện văn hóa hoặc cộng đồng nào?

Hoạt Động với Con Quý Vị

 1. Mô tả bất kỳ hoạt động nào quý vị hiện thực hiện với con mình:
 2. Mô tả bất cứ hoạt động nào quý vị muốn thực hiện với con mình:
 3. Quý vị có cần trợ giúp với việc tìm các hoạt động quý vị có thể thực hiện cùng con mình không? Có/Không

Công Việc

 1. Quý vị thích loại công việc gì?
 2. Quý vị KHÔNG thích loại công việc gì?
 3. Quý vị có thích công việc ngoài trời không? Có/Không
 4. Quý vị có muốn làm việc với những người khác xung quanh không? Có/Không
 5. Quý vị có thích một loại công việc hoặc hoạt động kinh doanh nhất định không? Có/Không
 6. Loại công việc hoặc hoạt động kinh doanh gì?
 7. Quý vị có muốn làm công việc tình nguyện không? Có/Không
 8. Loại công việc tình nguyện gì?
 9. Quý vị có muốn làm việc như một nghệ sĩ, nhạc sĩ, vũ công hoặc diễn viên không? Có/Không

Nghệ Thuật và Thủ Công

 1. Quý vị có thích làm nghệ thuật hoặc thủ công cho vui không? Có/Không
 2. Thủ công (mô tả):
 3. Âm nhạc (mô tả):
 4. Khiêu vũ (mô tả):
 5. Diễn kịch (mô tả):
 6. Đi xem phim (mô tả):
 7. Khác (mô tả):

Thể Thao

 1. Quý vị thích xem môn thể thao hoặc trò chơi nào?
 2. Quý vị thích chơi hoặc muốn học cách chơi môn thể thao hoặc trò chơi nào?
 3. Quý vị KHÔNG thích môn thể thao hoặc trò chơi nào?

Bạn Bè và Mối Quan Hệ

 1. Quý vị có bạn bè không? Có/Không
 2. Quý vị có muốn kết bạn thêm không? Có/Không
 3. Quý vị có thích các hoạt động xã hội không? Có/Không
 4. Quý vị thích loạt hoạt động xã hội nào nhất?
 5. Quý vị KHÔNG thích những hoạt động xã hội nào?
 6. Quý vị có bạn trai hoặc bạn gái không? Có/Không
 7. Quý vị có gặp họ nhiều như mức quý vị muốn không? Có/Không
 8. Quý vị có muốn tìm hiểu về việc có mối quan hệ yêu đương không? Có/Không
 9. Quý vị có muốn gặp gỡ những người khác và có bạn trai hoặc bạn gái không? Có/Không