Menu Close

Phụ Lục L: Cách Phỏng Vấn Cơ Quan Hỗ Trợ Đời Sống

Phụ Lục L: Cách Phỏng Vấn Cơ Quan Hỗ Trợ Đời Sống

Cơ quan hỗ trợ đời sống có thể cung cấp các dịch vụ cần thiết để quý vị sống độc lập. Trước khi chọn một cơ quan, hãy đảm bảo họ hiểu nhu cầu của quý vị và có thể cung cấp các dịch vụ cần thiết để quý vị sống độc lập.

Quý vị có thể bắt đầu bằng cách nói rằng:“Tôi muốn biết nhiều hơn về quý cơ quan. Chúng ta có thể bố trí thời gian để tôi gọi điện hoặc ghé thăm và đặt một số câu hỏi được không?

Các Câu Hỏi Mẫu

 • Quý cơ quan có thể cung cấp những dịch vụ nào để giúp tôi sống độc lập?
 • Quý cơ quan có thể giúp tôi trở nên năng động trong các hoạt động cộng đồng bằng cách nào?
 • Tôi muốn sống ở ________. Quý cơ quan có thể giúp tôi sống ở đó bằng cách nào?
 • Tôi thích ________ (ví dụ: khiêu vũ, nuôi thú cưng). Quý cơ quan có thể giúp tôi làm điều đó bằng cách nào?
 • Bao lâu thì quý cơ quan có thể bắt đầu làm việc với tôi?
 • Vui lòng cho tôi biết về nhân viên sẽ trợ giúp tôi?
 • Tôi có thể chọn nhân viên mà mình muốn làm việc cùng không?
 • Tôi nên gọi ai khi cần sự trợ giúp vào ban đêm hoặc cuối tuần?
 • Quý cơ quan đã bao giờ dừng dịch vụ hỗ trợ của ai đó chưa? Tại sao?
 • Quý cơ quan mong muốn điều gì ở tôi?
 • Triết lý hay “tuyên bố sứ mệnh” của quý cơ quan là gì?
 • Quý cơ quan trợ giúp bao nhiêu người khác?
 • Quý vị có muốn tôi biết thêm điều gì khác về quý cơ quan không?
 • Quý cơ quan có thể cung cấp cho tôi tên và số điện thoại của những người khác mà quý cơ quan đã trợ giúp để tôi có thể nói chuyện với họ không?

Sau khi trao đổi với cơ quan, quý vị hãy hỏi bản thân các câu hỏi này để giúp quyết định cơ quan phù hợp nhất với quý vị.

 • Quý vị thích điều gì ở cơ quan này?
 • Quý vị không thích hoặc cảm thấy lo lắng về điều gì? 
 • Quý vị có câu nào khác muốn hỏi họ không?